Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Yxskaftet i Hults bruk

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1995

Finns i

Östergötlands län
Norrköping kommun
distrikt

med 50 cirka invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Camilla Carlsson
Yxskaftet i Hults bruk
Stenholmsvillan, Hults Bruk
616 90 Åby

Tel. 1: 011 - 19 65 46
Tel. 2: 011-648 00
Tel. 3: 070-686 38 74

Verksamheten

Bostäder

Delvis har vi i föreningen samma fastighetsägare vilket innebär att vissa saker görs gemensamt i relation till denne.

Egen affärsverksamhet

vi hoppas det kan utvecklas till företagande och arbete.

Kommunikationer

Vi följer det som händer i styrelsen.

Kultur

Artbetar med att få till ett levande smidescentrum där yxfabriken finns, smedja, Historisk miljö, bruksbebyggelse. Vi anordnar kurser i smide, guidningar i bruksområdet, särskild barn - och ungdomsverksamhet i smide och historia, yxkastning.

Lokal utvecklingsplan

Hitills har vi kommit till en SWOT och använt oss av Opera metoden, kring frågan smidescentrum.

Miljö & Natur

samverkan med kommunens ekolog kring naturen och dess värde kring bruket

Nyhetsbrev

sporadiskt information.

Samlingslokaler

Vår lokal är tidgigare fabrikslokal som nu skall omvandlas till mötes, kulturlokal med mera. Tidigare lokal hade vi till olika aktiviteter.

Skapa jobb/Företagande

genom smidescentrum och turism söker vi skapa lokala jobb samt även lokal förvaltning av naturreservat

Tagit emot studiebesök

varit hos andra grupper och fått inspiration i Västmanland, Gotland, Östergötland med flera aktiviteter som kanske inte direkt är kopplat till landbygdsutveckling - mer kultur och turism.

Trivsel/Fester

Vi anordnar resor med studiebesök, periodvis fester och berättarkvällar, föreläsningar med mera.

Turism

Vi söker nå ut och utveckla verksamheten för att få besökare till bruket att delta på de kulturella aktiviteterna vi har.

Utbildning/Kompetensutveckling

Genom olika aktiviteter och projekt har vi haft kompetensutveckling kring arkivering, utställningskunskap, naturvård, trädgård med mera

Varit på studiebesök

flera har varit och besökt oss av olika anledningar - turism, kulturarrangemang, samt hur vi organisaerar och får till finansiering.

Vägar/Mackar

Vi följer det som händer i styrelsen.Och har agerat i olika frågor rörande vägdragning, skolskjutsar.

Uppdatera förening

Anmäl förening