Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Fagereds Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1975

Finns i

Hallands län
Falkenberg kommun
Fagered distrikt

med 460 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Therese Lydevik
FAGEREDS BYALAG
Fare 134
311 62 Ullared

Tel. 1: 0346-312 61

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Tillsammans med en markägare har vi anlagt en badplats. Tillsammans har vi också skött underhållet.

Barnomsorg

Vår bygdeutveckling bygger på olika föreningar som har till uppgift att sköta en del i bygdeutvecklingen där Fagereds Byalag används som bollplank. Förskolan Solen som är en föräldrakooperativ förskola och drivs av en ekonomisk förening "Förskolan Solen ekonomiska förening" sedan 1992

Bostäder

Vi för en diskussion med kommunen angående nybyggnation av lägenheter och hus.

Butik

Vår bygdeutveckling bygger på olika föreningar som har till uppgift att sköta en del i bygdeutvecklingen där Fagereds Byalag används som bollplank. Fagereds Affären som är bygdens enda affär drivs av en ekonomisk förening sedan ett antal år tillbaka.

Egen affärsverksamhet

Säljer en Fageredssouvenir

IT

Sedan några år tillbaka har bygden en hemsida som byalaget kommer att få ta över ansvaret för. Vi kommer därför under 2008 att förnya och uppdatera den.

Kultur

Vi driver en plats vid namn Funtaliden. Funtaliden är en plats där man tillverkat dopfuntar en tid med början på slutet av 1100talet. Platsen är iordning gjord med informationstavlor kring dopfuntstillverkning på medeltiden. Ett ämne till en dopfunt finns på plats samt en naturstig kring området. Färdiga dopfuntar som tillverkats på platsen och som än i dag används kan beskådas i Fagereds kyrka samt i socknar runt omkring. På platsen ordnas varje år Nationaldagsfirande och vi har haft gudstjänster där. Vi har även ordnat musikstunder och guidade turer. Bygden har en grupp som under några år satt upp revyer och teaterföreställningar

Lokal utvecklingsplan

Med hjälp av EU mål 3 tog vi fram en lokal utvecklingsplan som inom de närmsta åren bör revideras.

Miljö & Natur

För att bygden skall se attraktiv ut utförs ständigt underhåll av grönområden med planteringar av växter, uppsättning och underhåll av skyltar, bord och bänkar. Även röjning av bygden från sly och buskar görs återkommande. Städning av vägkanter i bygden görs varje år.

Nyhetsbrev

Fyra gånger om året har vi gett ut "Fagereds sockenblad" där skriver vi om olika ting som hänt och händer i bygden. Dessa delas ut ideellt till socknens invånare samt till några medlemmar utanför socknen

Stimulera inflyttning

Stimulering till inflyttning har skett genom annons på Blocket. Här har vi efterlyst barnfamiljer till vår bygd. Vi har också gjort en marknadsförings CD om vår bygd som vi kan visa i olika sammanhang. Vi har också varit i kontaklt med kommunen för att få lägga ut information och bilder om vår bygd på deras hemsida "Flytta till Falkenberg".

Tagit emot studiebesök

Vi ordnar då och då studiebesök på orter som driver olika projekt

Trivsel/Fester

En gång om året ordnar vi Mopedrally på våren och traktorrally på hösten. Startande ekipage skall vara av äldre modell. Deltagarna kör en bestämd runda i vår och angränsande socknar med frågor och tävlingsstationer. Fika serveras utmed banan. Mopederna och traktorerna visas upp för besökarna före start. Vid start presenteras varje moped/traktor lite närmare för besökarna.

Turism

Har arbetat fram en turistbroschyr som nu i november 2007 kommit från tryckeriet. Vi har även varit på mässor och en av styrelseledamöterna har gått en kurs i mässutställning för att vi skall kunna fortsätta arbetet med att ta fram ett bättre utställningsmaterial. Vi har tagit fram en souvenir från Fagered en miniatyr av Fagereds dopfunt som har sin unika historia se under rubriken kultur. Denna souvenir är gjord i trä för att symbolisera skogen och dess stora betydelse för vår bygd. Vi har tagit fram jul och sommarkort med en hälsning från Fagered på.

Varit på studiebesök

Vi har bjudit in kommunpolitiker och tjänstemän till en planerad dag där vi visade vår bygd och vårt arbete och våra tankar kring utvecklingen av vår bygd. Vi har även tagit emot grupper som varit intresserade av att få mer information kring Funtaliden.

Äldreomsorg

Jobbar för att få fram boenden som passar både äldre och yngre.

Uppdatera förening

Anmäl förening