Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Farabols Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1968

Finns i

Blekinge län
Olofström kommun
Kyrkhult distrikt

med 35 invånare.

Adress


Kontaktperson

Birgit Jonsson
Farabols Byalag
Biskopsmålavägen 193
293 91 Olofström

Tel. 1: 0454-44080

Verksamheten

Miljö & Natur

Hugger ved,kapar klyver, torkar bär in och eldari 4 järnkaminer

Annan verksamhet

Gemensam ideell verksamhet för underhåll och förbättringav samlingslokalen. Farabol skola. Byalaget äger och förvaltar denna.

Uppdatera förening

Anmäl förening