Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Väse Framtid

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2004

Finns i

Värmlands län
Karlstad kommun
Väse distrikt

med Ca: 2500 invånare.

Adress


Kontaktperson
Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Representerat i projektgruppen för ny aktivitetshall som kommer att stå klar hösten 2008.

Bostäder

Kartläggning av alla lediga tomter i Väse, förfrågan till de som ägde tomterna om de var villiga att stycka av och sälja tomter. Resultatet överlämnat till kommunens politiker.

Miljö & Natur

ReNet projekt i centrum, anlägger stugor och en typ av grönområde.

Skola

Jobb för elevernas möjlighet att fortsatt kunna välja högstadium i Karlstad.

Stimulera inflyttning

Kartläggning av alla lediga tomter i Väse, förfrågan till de som ägde tomterna om de var villiga att stycka av och sälja tomter. Resultatet överlämnat till kommunens politiker.

Tagit emot studiebesök

Idrottshallar i Fagerås och Årjäng.

Ungdomsverksamhet

Representerat i projektgruppen för ny aktivitetshall som kommer att stå klar hösten 2008.Innehåller förutom idrottshall även fritidsgård och bibliotek.

Äldreomsorg

Omfattande enkätundersökning för att kartlägga underlag till nytt äldreboende. Projektgrupp kopplat till resultaten av denna.

Uppdatera förening

Anmäl förening