Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Tvärskogs Bygdeförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1986

Finns i

Kalmar län
Kalmar kommun
Mortorp distrikt

med 1000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Ulf Rickardsson
Tvärskogs Bygdeförening
Törsbogatan 6
388 91 Vassmolösa

Tel. 1: 070-62 83 398
Tel. 2: 0480-39010

Verksamheten

Barnomsorg

Vi har upplåtet lokaler till förskola och anpassat vår bygdegård så att den ska kunna nyttjas för barnomsorgsverksamhet.

Nyhetsbrev

Vi har gjort ett samlat informationsblad från olika föreningar i bygden. Tyvärr har det bara gjorts vid ett tillfälle.

Samlingslokaler

Vi äger en bygdegård som vi hyr ut dels till skolan dels till föreningar och privatpersoner som samlingslokal.

Skola

Vår bygdegård används som skolkök och skolmåltidslokal. Vi samarbetar aktivt med skolan för att utveckla våra lokaler så att de fungerar bra för skolan.

Studiecirklar

Lära om viner.

Trivsel/Fester

Pub-aftnar för medlemmar.Melodifestival pub.

Vägar/Mackar

Säkerhet vid vägarna genom samhället Tvärskog.

Uppdatera förening

Anmäl förening