Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Attraktiva Toarp

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2003

Finns i

Västra Götaland, Sjuhärad
Borås kommun
Toarp distrikt
Dalsjöfors
med 10000 invånare.

Adress

Box 4
516 21 Dalsjöfors

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Håkan Lindström
ATTRAKTIVA TOARP
Box 4
516 21 Dalsjöfors

Tel. 3: 0703-272180

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

När torget i Dalsjöfors iordningställts (där vi tar en mycket aktiv part) så kommer vi att driva på arrangering av lokala marknader

Bad/Idrottsplats

Har ansvar för några badbryggor inom kommundelen

Egen affärsverksamhet

På uppdrag av Vägverket har vi ansvar för två informationsskyltar med orienteringskarta som du kan ta med dig där vi också säljer reklamplats

Kultur

är med och försöker rädda ett industrimuseum (Almedals) tillsammans med bl.a. Textilmuseet i Borås

Lokal utvecklingsplan

Vi har ett aktivt samarbete både med Planeringsavdelningen i Borås Stad samt kommundelschefen och kommundelsnämnden. Då vi är med i Hållbar kommun - projektet har det blivit ett intimare samarbete med kommunens tjänstemän än vad, förmodligen, annars hade blivit fallet

Miljö & Natur

Ingår bl.a. i projektet "Hållbara kommuner" som drivs av Energimyndigheten. Arbetar också för den lokala miljön

Nyhetsbrev

Våra medlemmar som vill får ett nyhetsbrev via E-post

Samlingslokaler

Vi har möjlighet att bekvämt ha c:a tio personer i våra egna lokaler. Det finns möjlighet att samla människor i andra lokaler utan större besvär.

Skapa jobb/Företagande

Arbetar aktivt med att få de lokala företagarna att samrbeta och starta/utveckla nya företag

Skola

Har byggt upp ett lokalt nätverk på högstadiet i Dalsjöfors

Stimulera inflyttning

Mycket av den positiva utveckling där vi är involverade leder, förhoppningsvis, till att fler både människor och företag söker sig hit

Tagit emot studiebesök

Vi är med på byalagsträffar som ofta bjuder på något besök. Vi har också varit och besökt liknande projekt som vårt. Både befintliga och sådana som är i uppstartsfas

Trivsel/Fester

Vi anordnar ortsdagar tillsammans med lokala föreningar

Turism

Diskuterar med företag och andra intressenter att bygga upp verksamhet runt en banvall (Borås -Ulricehamn). Samarbetar med olika organisationer med samma inriktning

Ungdomsverksamhet

Har startat ett nätverk på den lokal högstadieskolan som har elever från samtliga sju orter inom kommundelen. Har initierat ett bygge av skateboardramp.

Utbildning/Kompetensutveckling

Initierat projektarbete på högstadiet i samband med "Hållbar kommun" - projektet

Vandrings- & Ridleder

Försöker mobilisera krafter som utnyttjar banvallen mellan Borås och Ulricehamn i affärssyfte

Varit på studiebesök

Eftersom vi var bland de första i Borås att driva lokala frågor mer aktivt har några av efterföljarna varit och besökt oss

Vägar/Mackar

Bevakar säkerhet för våra oskyddade trafikanter. Sänkt hastighet förbi badplats. Arbetar aktivt på att få fler gång o cykelbanor

Äldreomsorg

Aktiva i utformingen av seniorboende

Annan verksamhet

Vi har samarbete med BORÅSnu (en gratistidning) där vi två ggr/år har med en "Attraktiva Toarp" bilaga

Uppdatera förening

Anmäl förening