Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Föreningen Ett levande Hagalund

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1983

Finns i

Stockholms län
Solna kommun
distrikt

med 6 000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Monica Eriksson
Föreningen Ett levande Hagalund
Hagalundsgatan 5
169 65 Solna

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vi arrangerar Hagalundsdagen sista lördagen i augusti - Scenprogram samt medverkan av ett 20-tal föreningar.

Kultur

Arrangerar varje år Julgransplundring, Valborgsmässoeld och Hagalundsdagen samt musikcafé 4 – 5 ggr per år.

Miljö & Natur

Sedan 2019 arrangerar vi en skräpplockardag i hela området. 2020 blev det två dagar.

Samlingslokaler

Efter nedläggning av samlingslokalen ”Flaggskeppet” tillhandahåller nu kommunen en lokal för ca 50 personer. Tyvärr för liten men ändock en möjlighet för de lokala föreningarna.

Skola

Vi har hösten 2007 arrangerat en dabatt om den förestående nedläggningen av en skola.

Annan verksamhet

Vi har en arbetsgrupp bestående av de olika fastighetsägarna i området som tar upp aktuella frågor som byggnation, vägar etc. Vi tar upp aktuella samhällsfrågor. 2020-2022 Projekt ”Platssamverkan Hagalund”Från maj 2020 drivs ett projekt ”Platssamverkan Hagalund” i samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige. I ledningsgruppen ingår tre fastighetsägare, samfälligheten, kommunen och polisen. Vår förening ingår i referensgruppen.

Uppdatera förening

Anmäl förening