Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Råek

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1999

Finns i

Norrbottens län
Boden kommun
Gunnarsbyn distrikt
Gunnarsbyn
med 730 invånare.

Adress

Blåbärsvägen 12
96197 Gunnarsbyn

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Jenny Engström
RÅEK
Hallonvägen 15
961 97 Gunnarsbyn

Tel. 1: 0924/21359

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Nära samarbete med områdets idrottsföreningar i friskvårdsfrågor

IT

Råek hyr ut datautrustning för bygdens människor vid behov.

Kultur

Hänvisning till företag med bland annat upplevelse i samisk kultur som verksamhet

Lokal utvecklingsplan

Råek har upprättat en handlingsplan som finns att ladda hem från vår hemsida.

Miljö & Natur

Råek driver på entreprenad en återvinningscentral med vidhängande återvinningsstation/-marknad och svarar för skötsel av två rastplatser i området.

Nyhetsbrev

Under arbetsnamnet EnVis bygd producerar vi ett bygdeblad "Just Nu!" i A5-format, som kommer ut 4ggr/år och där emellan skickar vi ut nyhetsbrev vid behov.

Samlingslokaler

I Råek´s lokaler finns konferensrum, datasal och är en mötesplats för områdets föreningar, företag och allmänhet.

Skapa jobb/Företagande

Råek har sedan 1999 gått från 0 anställda till idag 7 anställda, som arbetar med återvinning, bygdeutveckling, samhällsservice, turistinformation, inflyttningsprojekt mm

Stimulera inflyttning

Råek använder sin egen och Niemisels, en grannby i en Luleå kommun, hemsida för att lägga ut husobjekt som är till salu. Vi hjälper till med kontakter mellan säljare och intresserade köpare. Vi har tillsammans med Niemiselområdet en samverkan under arbetsnamnet "EnVis bygd", där inflyttning i nuläget har prioriterats framför andra hjärtefrågor. Marknadsföring av vår bygd och assistans vid frågor om området från hela Europa är en del av arbetet.

Tagit emot studiebesök

Vid olika projekt har Råek haft möjlighet att sända sina medarbetare till intressanta platser som gagnat respektive projekt.

Trivsel/Fester

Information om aktuella arrangemang i området

Turism

Information och tips om bygden till besökande

Ungdomsverksamhet

Råek driver en friskvårdsanläggning och har ett nära samarbete med områdets grundskola och som resultat att anläggningen nyttjas flitigt av skolungdom

Utbildning/Kompetensutveckling

Olika kurser som bokföring, grundläggande data, dataprogram, distansutbildning etc

Varit på studiebesök

Råek tar emot både privata och kommunala grupper som vill antingen besöka återvinningen eller veta mer om området.

Äldreomsorg

Viss seniorservice som gräsklippning, snöskottning etc. Råek och områdets PRO-organisation samarbetar med friskvårdsgrupp för äldre i friskvårdsanläggningen.

Annan verksamhet

Råek äger och driver ett industrihus, där förutom Råek´s sammhällsservicekontor har sitt säte, även ett antal företag har sin verksamhet. Nämnas kan fotvårdsspecialist och frisör. I huset finns även en distriktssköterska.

Uppdatera förening

Anmäl förening