Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Kväggeshyttans Byalag i Bjurtjärn

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1990

Finns i

Värmlands län
Storfors kommun
distrikt

med 1500 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Ett par gg om året bjuds ortens hantverkare och försäljare till Bygdegården.Ofta är marknaden i samband med andra aktiviteter.

Bostäder

Tillfälligt kan lägenhet uthyras i bygdegården.T ex. Långväga arbetere som arbetar tillfälligt på orten. Familjer som råkat ut för brandskador etc.

IT

Byalaget har varit påtryckarei bredbandsutbugnaden i området. Med lyckat reultat. Bygdegården är bredbandsansluten och tillhandahåller datautrustning och nätverk till alla boende som behöver. Avtal med Kommunen om ett antal datorer som nu disponeras jämte våra egna. ca 15 st sammanlagt. Byalaget har hamsida och erbjder alla medlemmar som vill gratis e-post.

Kommunikationer

Byalaget har varit påtryckar i frågor som rört telefontrafik (Överhörning),sklbussfrågor mm

Kultur

Vi arrangerar lokala som riks-artister. T ex Visafton, mindre konsärer eller teaterföreställningar.Ca 3 - 4 gånger om året.Kultrella högtidsaftnar firas enligt gammal svensk kultur med modern design.

Nyhetsbrev

Byalaget ger ut ett "Bya-blad" ca 6 gg om året. Med information om Byalagets verksamhet på orten samt om de kommande evenemangen.Byalaget ger också ut ett Nyhetsbrev via e-post ca 12 gg om året.

Samlingslokaler

Bygdegården som vi äger är hjärtat i verksamheten. Nästan alla evenemang hålls i eller kring bygdegården.bygdegården hyrs också ut till privata evenemang eller till andra föreningar i området.

Skola

Samarbeter med Bjurtjärns skola. Upplåter mark och bygnad för skolans aktiviteter. (När de vill)

Studiecirklar

Flera cirklar pågår nästan året runt ex. matlagningscirkel, snickarcirkel och pysselgrupp. (Sömnad)2 st datautbildnings-kurserom året.

Stimulera inflyttning

Vi har som mål att höja atraktionskraften för bygden genom att i första han; Ta hand och hjälpa de som flyttar ut till bygden.Vid varje tillfälle försöker vi marknadsföra vår bygd som den ideala platsen att leva. Via media foldrar eller mun mot mun.

Trivsel/Fester

Vi arrangerar varje månad någon form av Fest/PUB-kväll men olika teman.

Ungdomsverksamhet

Här upplåts bara lokalen och ev utrustning gratis till de ungdommar som vill träffas och LANA, spela bordtennis el dyl.

Vägar/Mackar

Byalaget har varit påtryckare i vägfrågor mot/med Vägverket.

Uppdatera förening

Anmäl förening