Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

TOARPSDALS BYALAG

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2002

Finns i

Västra Götaland, Sjuhärad
Borås kommun
Toarp distrikt

med 100-150 invånare.

Adress


Kontaktperson

Tore Andersson
Toarpsdals Byalag
Taryd Östergården 3
516 90 DALSJÖFORS

Tel. 1: 033-270082
Tel. 3: 0705-360038

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Deltagit i "Toarpsdagen"

Bad/Idrottsplats

Boulespel varje måndag under sommaren på egen boulebana. Vintertid -Borås Boulecenter

Kultur

Byavandringar, museibesök

Samlingslokaler

Sommartid har vi ett stort partytält.Önskar oss en egen lokal, men ekonomin tillåter inte detta. Kan kanske få bidrag till detta?

Trivsel/Fester

Trivselmöten, 4 ggr/år

Ungdomsverksamhet

Flera ungdommar är med och spelar boule

Vandrings- & Ridleder

Vi sköter om rastplatsen vid gång och cykelbanan i Toarpsdal

Uppdatera förening

Anmäl förening