Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Granhults Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1950

Finns i

Kronobergs län
Uppvidinge kommun
Nottebäck distrikt

med 180 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Magnus Johansson
Granhults Hembygdsförening
Glosäng
360 71 Norrhult

Tel. 1: 0474-

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Julmarknad o Hantverksveckan

Kultur

Inventering o arkivering dokument o foto. Drift av Sveriges äldsta träkyrka i Granhult

Lokal utvecklingsplan

Vi har påverkan vi fungerar som en samhällsförening i vissa frågor t. ex bredbands utbyggnad

Nyhetsbrev

"Granhultsbrevet" från ordföranden

Samlingslokaler

VI äger en Hembygdsgård uppförd under första delen av 1700-talet

Studiecirklar

Planeras i samarbete med arkiveringsprojekt

Trivsel/Fester

Slåttergille, höstagille, midsommarfest

Turism

Servering o hantverksförsäljning under 1 vecka i Augusti. Julmarknad i Hembygdsgården

Äldreomsorg

Hemvändardag vart 5.e år

Annan verksamhet

Hembygdsföreningen har ett mycket nära samarbete med Granhults Kyrkonämnd ( Kyrkan ägs av socken borna) och Granhults kyrkliga syförening

Uppdatera förening

Anmäl förening