Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Älmeboda Sockenkommitté

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1989

Finns i

Kronobergs län
Tingsryd kommun
Älmeboda distrikt
Älmeboda
med 851 invånare.

Adress

c/o Söderling Kråksmåla 2
362 98 Älmeboda

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Pia Granstedt-Söderling
Älmeboda Sockenkommitté
Kråksmåla 2
362 98 Älmeboda

Tel. 1: 0477-603 30
Tel. 2: 070-38 18 064
Tel. 3: 0477-603 55

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Medarrangör vid adventsfirande o hemvvändardag tillsammans med andra föreningar i socknen, där det finns marknad/ försäljning. Liten lokal marknad vid Matöppet på Landsbygdens dag.

Bostäder

I vårt nyhetsbrev Älmebodabladet, gör vi reklam för de bostäder som är till salu och ev om det som finns någon/några att hyra. Försöker påverka för byggande av bostäder.

Butik

Landsbygdens Dag vid affären har vi arrangerat i väldigt många år, med olika aktiviteter som servering, uppträden i form av trubadurer, trollkarlar, musikgrupper. Marknad med försäljning av ex lokala produkter som honung matolja. Företag o föreningspresentation. Även andra aktiviteter vid affären ett par ggr per år. Uppmanar folk att handla på hemmaplan.

Egen affärsverksamhet

Byahuscaféet, men det är mer en serviceinrättning som går +/- 0

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Vi har endast ett fåtal utländska familjer i bygden och dessa kommer naturligt med.

IT

Aktiv hemsida www.almeboda.nuNyhetsbrev skickas ut ung 6-7 ggr per år med info om bygden tex älmebodablad, info om friskolan, sommarens aktiviteter, aktiviteter må- sö, info om möten etc.Vi har TV-skärmar uppsatta på mataffär, bank samt reastaurang. Dessa uppdateras varannan vecka och innehåller information om vad som händer i bygden. Ett visuellt Älmebodablad kan man säga.En aktiv FB-sida "Älmeboda- här trivs man", som ständigt uppdateras. Ingår även i en FB-sida LÄS ( Linneryd, Älmeboda och Södra Sandsjö, där vi gör reklam/information för de 3 socknarna i östra delen av Tingsryds kommun.

Kommunikationer

Har genom åren påverkat våra busstider. Senast så inlämnade vi i förra veckan synpunkter på/till en busshållplats som ska göras i ordning, om var den ska ligga och utformas.

Kultur

Korar årligen Årets älmebodabo/r, vilket vi gjort i 29 år.Arrangerat Julkultur där vi bakar brynost (lokal produkt) stöper ljus bakar stenugnsbakat, keramikverkstad o sjunger. Arrangerar julkonsert tills med församlingen, SV o banken. Arr trädgårdsmöten, föreläsningar.

Lokal utvecklingsplan

Ja det har vi. Uppdateras med jämna/ ojämna mellanrum.

Lokalt kapital

Vi delar tillsammans med Centerkvinnorna ( vilkens ide det är) ut ett Lokalt barnbidrag, där varje nyfödd uppmärksammas med ett lokalt barnbidrag, vilken innehåller presentcheckar på 5 x 250 kr att användas att handla för lokalt.Uppmanar att handla lokalt i våra Älmebodablad.

Miljö & Natur

Driver den fd kommunala trädgårdskomposten sedan ett 15-tal år tillbaka med hjälp av boende i Rävemåla. Öppen lö fm kl 9-12 under april-mitten av november.

Nyhetsbrev

Ca 4 ggr per år ger vi ut ett Älmebodablad för att skapa vi-känsla i socknen. Bladet finns även på vår hemsida: www.almeboda.nu. Vi skickar också ut detta nyhetsblad digitalt till ca 400 personer. Detta brev går till sommarstugegäster, fritidsboende, politiker i kommunen, och även till boende runtom i bygderna med intresse för Älmeboda.

Samlingslokaler

Vi har varit drivande/ initierat/ skapat en ny samlingslokal; ett "offentligt vardagsrum" för alla generationer i form av ett BYAHUS med bibliotek, fullskalehall, gym samt samlingsrum. Här kan man låna böcker och samtidigt kolla på sina idrottende barn. samverkan idrott/kultur.Se mer på vår hemsida: www.almeboda.nuByahuset stod klart 2004 och är fortfarande vår stolthet! Under hela 1990-talet planerades för en ny samlingslokal och det var när vi gick samman sockenkommitten, föräldraföreningen, idrottsföreningen, politiken , företagarförenigen och banken som detta utvecklades, fick bärighet och gick att genomföra. Vi jobbade aktivt med detta 200-2003, då Älmeboda Byahus/ sporthall ek för bildades andelar tecknades i föreningen och vi TILLSAMMANS lät bygga BYAHUSET. Lokala entreprenörer och vi boende själva kunde vara med och hjälpa till med tex målning, städning, för att få ner totalkostnaden. Huset hyrs ut till kommunen (sporthall o bibliotek) OCH TIL Älmeboda företagarförening (gym)

Skapa jobb/Företagande

Vi står inför ett generationsskifte, då många företagare går i pension snart och detta skulle vi behöva jobba lite med.

Skola

Politikerna drog ner antalet klasser i skolorna på den östra sidan under flera år. 2013 beslutade fullmäktige att Älmebodas mellanstadiebarn skulle gå i Linneryd. Vi har genom åren hållit OTROLIGT många skolmöten. 2 ggr har friskoleföreningar bildats och ansökt om att starta en friskola. Våren 2016 tog kommunen beslut om att lägga ner den kommunala skolan och i augusti kom det positiva beskedet om att Rävemåla friskoleförening fick starta en friskola! Bygden drog en vinstlott! Det var ödesmättat- vinna eller försvinna! 2017 startade friskola. 2017 fick vi 24 nya invånare, vilket tydligt talar om vilken stor betydelse skolan har för en bygds utveckling! Kommunen/ politikerna har stöttat socknen genom att vi fick köpa skolans lokaler samt en positiv skrivning av Barn -och utbildningsnämndens ordf till Skolinspektionen.

Studiecirklar

För ca 15-20 år sedan höll vi ett större antal datacirklar i skollokaler och på biblioteket. Har förra vintern haft en teatercirkel.

Stimulera inflyttning

Utger ca 4 ggr per år ett Älmebodablad som även folk som inte bor här läser. Bilder o texter till en gratistidning , Tingsryds Allehanda, och där vi som föreningar i socknarna får skriva om vår socken om vad som händer i varje nummer. som delas ut i ett större område 10 ggr/år. Vi har byggt ett BYAHUS- en mötesplats för alla generationer. Innehåller fullskalehall, bibliotek,gym samt litet samlingsrum. Hörs och syns i dagligpress och ser till att det pratas positivt om bygden. Tillsammans kan vi!-är vår devis. och tillsammans det är alla folk, företag, föreningar o församling. Vi har gemensamma föreningsmöten och ser till att folk pratar positivt om bygden med andra som inte bor här. Vi ser via hemsida o vårt Älmebodablad till att folk vet vilka hus som är till salu/att hyra. Vi försöker vara goda ambassadörer får vår bygd. Vi ser till att det händer saker- även om vi så klart inte kan tävla med storstan. Att vi fick en friskola när den kommunala skolan las ner, betyder oerhört mycket för attraktivitet och samhörighet. Att man är stolt över sin bygd och därmed en god ambassadör för bygden, vilket givetvis stimulerar inflyttning. Under de senaste åren har befolkningen stigit från 849 till 899, vilket är ett konkret kvitto på detta och otroligt glädjande!!!!

Tagit emot studiebesök

I samband med att vårt Byahus var nytt, tog vi emot studiebesök både från närområdet men även från Dalarna och ifrån utlandet.

Trivsel/Fester

Vår alm (varifrån Ämeboda fått sitt namn) i rondellen dekorerar vi vid ex jul,påsk med fjädrar, påskägg och julgranskulor. Blommor vid utvalda platser. Utser Årets Älmebodabo /r varje år efter förslag från sockenborna. Knutsfest. Landsbygdens dag. Uppvaktar nyinflyttade.

Turism

Tagit fram vykort o rollup. Broschyr för väldigt länge sedan.Hemvändardagar tillsammans med hembygdsförengen o andra föreningar.Möjligtvis kan vi påverka genom nyhetsbrev, Fb-sida och hemsida.

Ungdomsverksamhet

Varit på studiebesök

I samband med byggnationen av vårt Byahus har vi varit på många studiebesök.

Vägar/Mackar

Skrivelser till kommun, länsstyrelse o vägverket

Annan verksamhet

Föreningarna i Älmeboda delar årligen ut ett "Extra barnbidrag" för att uppmärksamma de nyfödda o deras familjer, ev uppmuntra till att föda fler barn och påverka folk att flytta hit. Sker under vår Knutsfest efter jul.Utger Älmeboda Sockenalmanacka årligen med bilder från bygden som folk skickat in.

Uppdatera förening

Anmäl förening