Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ödskölts sockengille

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1953

Finns i

Västra Götaland, Fyrbodal
Bengtsfors kommun
distrikt

med c:a 400 invånare.

Adress


Kontaktperson

Leif Johansson
Ödskölts sockengille
Alltorps Gård 1
668 95 Ödskölt

Tel. 1: 0530-61155
Tel. 2: 070-5861155

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Hantverksmarknad och julmarknad.

Bad/Idrottsplats

Tillsyn och städning av ortens badplats. Gräsklippning av fotbollsplanen.

Kommunikationer

Busslinjer och skolskjutsar.

Kultur

Utdelning av kulturpris varje år. Har delats ut till författare, hantverkare, konservator, konstnär och naturvårdare.

Samlingslokaler

Stödjer IOGT-föreningen med pengar och arbete.

Studiecirklar

Torpvandringar, Att sy hembygdsdräkt.

Stimulera inflyttning

Välkomnar nyinflyttare.

Trivsel/Fester

Lokala underhållare, musikaftnar, film av äldre datum och utflykter.

Turism

Städning och röjning efter sjökant för att välkomna turister att stanna.

Utbildning/Kompetensutveckling

Studiecirklar.

Vandrings- & Ridleder

Röjning vid gamla torp och bolämningar.

Vägar/Mackar

Pådrivande på kommunen och regionen om vägförbättringar.

Uppdatera förening

Anmäl förening