Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Mo Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1987

Finns i

Västra Götaland, Fyrbodal
Åmål kommun
distrikt

med 320 invånare.

Adress


Kontaktperson

Ove Caesar
Tjällmo Byalag
Hultängsv. 39
590 34 Tjällmo

Tel. 1: 0141 60480
Tel. 2: 0706957549

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Mo-dagen varje år.

Bad/Idrottsplats

Stödjer idrottsföreningens verksamhet. Fotbollsplan och tennisbana.

Bostäder

I detaljplanen finns mark avsatt för flerfamiljsbostäder. Det tillkom på initiativ av byalaget. Det finns vissa planer på att byggnation kan komma igång ganska snart. Det finns inga lägenheter alls i bygden och det är mycket litet utbud av fastigheter att köpa. Inga nya hus har byggts på länge.

IT

Alla har ännu inte tillgång till bredband. Vi försöker påverka så att de sista också ska få detta.

Kultur

Mo-dagen varje år är en dag där hantverkare, föreningar, kulturarbetare, konstnärer m fl visar upp bygdens mångfald. Byalaget har arrangerat teaterföreställningar och andra kulturevenemang.

Lokal utvecklingsplan

Vi har en gammal plan, som i stora stycken fortfarande är användbar. Länsbygderådet kommer att dra igång ett projekt 2008 för Lokala planer och vi kommer troligtvis att delta och ta fram en ny för Mo.

Miljö & Natur

Genom Mo flyter Kasenbergsån, som har en intressant fauna. Vi har initierat och drivit arbete kring bevarande och utveckling av åns biologiska mångfald med kommunen, länsstyrelsen och markägarna. Mycket har handlat om att skaffa kunskap. Byalaget har ett gott samarbete med SNF.

Samlingslokaler

Byggnadsföreningen /bygdegårdsförening/, kyrkan och skolan har arbetat tillsammans med upprustning och utbyggnad av bygdegården, som också varit matsal för skolan. Vi har en fräsch och mångsidigt användbar bygdegård, som nyttjas av alla föreningar i bygden.

Skapa jobb/Företagande

Vi jobbar tillsamamns med de övriga byalagen i kommunen för att skapa förutsättningar för företagande och antreprenörskap, t ex i kommunens planarbete, infrastrukturfrågor och för att höja attraktionskraften i vårt område så att fler ska vilja bo, jobba och företaga i bygden.

Skola

Vi har kvar bygdeskolorna - en skola för förskoleklass -trean och en för fyran t o m sexan. Fyrorna till sexorna ska flyttas in till Åmål. Föräldraföreningen, byalaget m fl har på alla sätt försökt påverka att även de ska få gå i Mo, men detta lyckades inte. Skolan skattas högt i bygden och är en viktig faktor för att bo kvar och/eller flytta hit.

Tagit emot studiebesök

Har hänt flera gånger under årens lopp, senast till Östervallskog i Värmland.

Trivsel/Fester

Framför allt Mo-dagen första lördagen i september varje år.

Turism

Deltagit i samarbete med kommunen och de övriga byalagen kring framtida möjligheter. Projekt har bedrivits av de 7 byalagen i Åmåls kommun för att lyfta värden för besöksnäringen och få igång företagande.

Utbildning/Kompetensutveckling

Byalaget har haft studiecirklar, arbetat fram bygdeplan i arbetsgrupper, studieresor och föreläsningar/diskussionsmöten.

Vägar/Mackar

Vi har stora problem med dåliga vägar och mycket energi har lagts ned för att få förbättringar till stånd. Delvis har vi haft framgång, men nu är det behov av underhåll igen, så det är en ständig kamp för att få vägarna att bli farbara. Stark hämmande faktor för utveckling i bygden.

Uppdatera förening

Anmäl förening