Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Vikers Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1984

Finns i

Örebro län
Nora kommun
distrikt

med 515 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Bo Eckhardt
VIKERS HEMBYGDSFÖRENING
Övre Staksund 146
713 92 Gyttorp

Tel. 1: 070 359 70 90

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Julmarknad i Dalkarlsbergs smedja, plantmarknad (tillsammans med Kyrkan)

Butik

Vi säljer egenproducerade publikationer

IT

Vi har en hemsida "www.vikersbygden.se" som vi underhåller och utvecklar

Kultur

Konserter, filmvisning, utställningar, byvandringar

Miljö & Natur

Röjning av stigar och vandringsleder, visning av naturreservat

Nyhetsbrev

Vi ger ut en tidning "Vi i Viker" 4 nummer/år samt ett vår- och ett höstprogram

Samlingslokaler

Den enda samlingslokal vi äger idag är smedjan i Dalkarlsberg. Den är mindre lämplig vintertid som samlingslokal. Vi kan i vissa fall få låna Församlingshemmet vid Vikers kyrka av församlingen. Vi skulle önska oss ett "Bygdens hus" för div. aktiviteter ordnade av bygdens föreningar

Skapa jobb/Företagande

Har genomfört Framtidsverkstad som bl.a. resulterat i en arbetsgrupp som verkar för stimulans av företagande

Skola

Vi arbetar med stöd av vår lokala skola i Dalkarlsberg och agerar mot Nora kommun för att skolan ska få finnas kvar

Stimulera inflyttning

Vi har tagit fram en broschyr om Viker samt en turistkarta över Viker

Trivsel/Fester

Pub-kvällar, Valborgs- och Midsommarfirande, danser i Dalkarlsbergs folkpark, Julmarknad

Turism

Vikers kulturvecka i juli med mängder av aktiviteter för turister. Turistbroschyr och turistkarta

Ungdomsverksamhet

Vi planerar att med början våren 2008 ordna aktiviteter för barn och ungdomar en gång i veckan. Samarrangemang med bygdens övriga föreningar och Kyrkan under

Vandrings- & Ridleder

Vi röjer och märker upp vandringsleder

Uppdatera förening

Anmäl förening