Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Sandsjöbygdens samhällsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1964

Finns i

Jönköpings län
Nässjö kommun
Norra Sandsjö distrikt

med 700 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Christina Lüdemann
SANDSJÖBYGDENS SAMHÄLLSFÖRENING
Ej uppgett
Ej uppgett Sandsjöfors

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vi samverkar med flera föreningar om "Sandsjö Marken"

Bad/Idrottsplats

Skötsel av Sandsjöbadens badplats

Samlingslokaler

Finns i Sandsjöforshallen

Trivsel/Fester

vi arrangerar årligen julgransutdansning

Turism

Satt upp två infotavlor vid badplatsen; broschyrer Sandsjöbygden

Ungdomsverksamhet

I vårlokal Sandsjöforshallenhar vi ett ungdomsrum för utlåning

Annan verksamhet

Vi har precis fått tillstånd att sätta upp skyltar "Välkommen till Sandsjöfors" Vi har bildat ett aktiebolag med Sandsjöfors Sportklubb: Sandsjöfors Aktivitetscentrum AB

Uppdatera förening

Anmäl förening