Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Rödeby Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1991

Finns i

Blekinge län
Karlskrona kommun
Rödeby distrikt

med ca 4.400 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Lennart Hansson
Rödeby hembygdsförening
Rödebyvägen 13 D
373 43 Rödeby

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Rödebydagen den 1:a lördagen i juni månad.

Kultur

Torpinventering.Utgivning av litteratur,beskrivning av Rödebys socknar från forntid till nutid.Kulturkvällar.Gränsvandringar; promenader längs Rödebys gamla kommungräns.

Lokal utvecklingsplan

Vi medverkar i Karlskrona Kommuns utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd 2007 - 2011. Där har vi möjlighet att lämna förslag till önskade åtgärder. Kommunen kommer att stödja vårt lokala utvecklingsprogram och infoga det i sitt eget.

Miljö & Natur

Vi har rensat upp i Silletorpsån så att fisk och flodpärlmusslor åter skall trivas i ån. Kanotutfärder i Alljungens sjösystem.

Nyhetsbrev

Vi ger ut ett medlemsblad två ggr/år.

Samlingslokaler

Vi är medlemmar i Rödeby lokalförening

Skola

Samarbete med grundskolan om hembygdens historia.

Studiecirklar

Torpinventering.Dokumentation om gamla affärer och skolor.Fotogrupp som arbetar med att dokumentera de äldre foton föreningen fått tillgång till.Ger också ut bildhäften. Framtidsgruppen arbetar med lokalt utvecklingsprogram, är remissinstans till Karlskrona kommun. Liknande organisationer som Ekriket och andra hembygdsföreningar. Samarbetar även med Studieförbundet Vuxenskolan.

Stimulera inflyttning

Delar ut en broschyr till alla nyinflyttade Rödebybor, "Välkommen till Rödeby", som informerar om vad här finns för företag och föreningar i samhället och hur man kontaktar dem.

Tagit emot studiebesök

Vi har för avsikt att förlägga våra styrelsemöten hos våra närliggande hembygdsföreningar. Då får viockså information från dem om deras verksamhet.

Trivsel/Fester

Valborgsmässofirande, Midsommardans samt Rödebydagen den 1:a lördagen i juni.

Turism

Arbetar tillsammans med Karlskrona kommun, näringslivsenheten, i arbetet "Info i mobilen"

Utbildning/Kompetensutveckling

Samarbete med grundskolan om hembygdens historia

Vandrings- & Ridleder

Gjort en naturstig längs med Silletorpsån i centrala Rödeby. Detta arbete kommer vi att fortsätta med under våren på den andra sidan av ån.

Vägar/Mackar

Begärt av Kommunen och Vägverket om bättre skyltning och belysning av våra vägar och övergångsställen.Begärt bättre sopning av vägarna efter vintrarnas sandning.

Äldreomsorg

Våra medlemmar är i huvudsak äldre personer.

Annan verksamhet

Att dokumentera vår historia, bevara och utveckla nutiden samt att planera framtiden

Uppdatera förening

Anmäl förening