Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Brättne Byalag/kulturföreningen Brättne Brygga

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Värmlands län
Arvika kommun
Arvika landsdistrikt distrikt

med 60 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Christer Andersson
Brättne Byalag/kulturföreningen Brättne Brygga
Brättne
671 92 Arvika

Tel. 1: 0570-342 80

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Olika former av mässor.t.ex Energimässa april-07, kniv o fritidsmässa aug -07med guldvask,bågskytte,ponnyridning,flugfiskedemo,kanoting,smide mm . Solenergiutställning sept-07 med föredrag om alternativ energi

Kultur

under 11 år,fram till 2005 genomgick Brättne Bruk varje sommar en rejäl omvandling.Från att vintertid inhysa kamin o kakelugnsutställning och från att tillverka solfångare ändrades lokalerna till konstutställning och till musikkvällar med inriktning på att vara helt gratis för besökarna.Ungdomarna i bygden o div föreningar hade ett mindre kafe i bruket,till stor glädje för alla kanotister som passerade på den angränsande vaggeälven.Tyvärr satte STIM käppar i hjulet för vidare musikarrangemang.Luften gick på detta sätt ur föreningen och den går nu på sparlåga.

Samlingslokaler

Till sammankomster används Brättne Bruks lokaler

Trivsel/Fester

bygdefest o kolbullestekning 2 ggr/år

Turism

numera intet

Varit på studiebesök

5 st studiebesök från skolor,oftast med anknytning till miljö,har förekommit och då med inriktning på sol o energiteknik.

Uppdatera förening

Anmäl förening