Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Luleå Skärgårdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1997

Finns i

Norrbottens län
Luleå kommun
Nederluleå distrikt

med ca 120 invånare.

Adress


Kontaktperson

Åke Åström
LULEÅ SKÄRGÅRDSFÖRENING
Kunoön 17
97592 Luleå

Tel. 1: 070-625 80 84

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Medverkar i kommunens skärgårdsdag på somaren. Säljer då laxsmörgåsar m.m.

IT

Har kämpat för att få bredband. Nu löst genom NMT.

Kommunikationer

Jobbar med båtturer i skärgården både på sommaren och höst/vår. Helikoptertrafik när isen varken bär eller brister.

Lokal utvecklingsplan

Jobbar med olika projekt tillsammans med kommunens utvecklingsavdelning och kommunledningen.

Miljö & Natur

Utflykter på naturstigar

Nyhetsbrev

Egen medlemstidning.

Skapa jobb/Företagande

Startar en idebank med förslag på olika verksamheter som kan bedrivas från någon av öarna.

Skola

Ordnat med skolskjutsar för de få barn som bor i skärgården.

Studiecirklar

Studiecirklar i navigation

Stimulera inflyttning

Gjort en enkät om boende i skärgården. Producerat material för de som har funderingar att flytta till någon av öarna.

Tagit emot studiebesök

Besökt öar i Sthlms skärgård och Kosteröarna och då studerat avfallshantering.

Trivsel/Fester

Sommarfest i juli. Julbord i dec.

Turism

Verkar för utökade kommunikationer

Vägar/Mackar

Verkar för en utveckling av vägnätet på öarna. Plogning av vintervägar på isen.

Annan verksamhet

Aktiva inom bildandet av ett nytt LEADER-område, Mare Borealis, kusten och öarna från Skellefteå till Haparanda.

Uppdatera förening

Anmäl förening