Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Bräkne-Hoby Samh. & Hembygdsför

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1968

Finns i

Blekinge län
Ronneby kommun
Ronneby distrikt

med bygden 350 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Klas Wennerberg
Bräkne-Hoby Samh. & Hembygdsför.
Bokvägen 3
372 61 Bräkne-Hoby

Tel. 1: 0457-803 96

Verksamheten

Bostäder

Två grupper arbetar fram förslag

IT

Gemensam hemsida för 8 samverkande ägare.

Kultur

Föreläsningar, exkursioner,bokutgivning. Samverkan med universitet, länsstyrelse och Bygd i samverkan.Lokalt museum.

Lokal utvecklingsplan

Deltar i ett gemensamt Leaderprojekt med Tolkning av natur och kultur

Miljö & Natur

Omfattande i samband med en cykelled 6 mil

Nyhetsbrev

Brakne-hoby.net

Samlingslokaler

Museum där också huvuddelen av föreläsningarna ordnas, samt cirklarna

Skapa jobb/Företagande

Turistaktörer har stark koppling till Bygd i samverkan

Skola

Särskild kontaktperson med grundskolan, folkhögskolan o naturbruksgymnasiet.Särskolegymnasiet vårdar årligen pestkyrkogården

Studiecirklar

Ortens historiaMuseicirkelFotodokumentation

Stimulera inflyttning

Genom Bygd i samverkan ett omfattande arbete för att göra orten känd, ett par bogrupper arbetar fram planer och kallar samman intressenter.

Tagit emot studiebesök

Besöker andra hembygdsföreningar. Nu kontakt mot Tingsryd.

Turism

Turistaktörer kopplade till cykelleden

Ungdomsverksamhet

Bygd i samverkan kontinuerlig kontakt med grundskola, folkhögskola och naturbruksgymnasium

Vandrings- & Ridleder

Information om sådana

Varit på studiebesök

Besök från grundskola, folkhögskola, särskolegymnasium

Vägar/Mackar

Cykelled huvudsakligen mindre vägar samt vissa sträckor med särskilda åtgärder

Annan verksamhet

Omfattande arbete i organisationen Bygd i samverkan

Uppdatera förening

Anmäl förening