Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Videlunds Byagårdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1951

Finns i

Västerbottens län
Vindeln kommun
Vindeln distrikt

med 13 hushåll invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Ingrid Rehn
VIDELUNDS BYAGÅRDSFÖRENING
Strandåker 25
922 95 Granö

Tel. 1: 0933-420 30
Tel. 2: 0950-104 89
Tel. 3: 070-330 82 71

Verksamheten

IT

En byadator finnes placerad i Byagården. det är ett resultat av ett EU-projekt 1999

Kultur

Rustat upp en tjärdal och aktiverade den sommaren 2006, vilket väckte mycket uppmärksamhet. Inte minst pga av att det är en kunskap, som annars försvinner. Just nu pågår arbetet med att skaffa fram stubbar för tjärbränning prel. under 2008.Musikafton med återblick på bygdens musikgrupper 1950-70-talet.Filmafton i en gammal loge, Filmen visade på arbetet i ett nedlagt kraftverk i ett litet vattendrag.Bagarstuga byggdes och invigdes 1999 och vi har div.aktiviter kopplat till den. Vi säljer mjukkakor och tunnbröd, som medlemmarna bakat.vid samliga publika arrangemang.Bagarstugan nyttjas flitigt av boende i närområdet.

Lokal utvecklingsplan

Under hösten arbetat fram en byautvecklingsplan i samarbete med fölande byar: Lillsele, Granö, Tegsnäset och Kussjö. den skall ligga som underlag för kommunens nya Landsbygdsprogram tillsammans med övriga byars planer.Vi arbetar just nu med en bemötandeplan inom ramen för ett Värdskapsprojekt.

Samlingslokaler

Byaföreningen äger en byastuga, bagarstuga och lokal, som är utrustad för slakt av älg och hyres av jaktlaget.

Skapa jobb/Företagande

Se under inflyttning!

Stimulera inflyttning

Deltar i en utvecklingsgrupp BOLLU (Bo Och Leva Längs Umeälven) som på uppdrag av KS bereder och ger förslag till beslut i fördelningen av Bygdeavgiftsmedel( avsatta medel i samband med regleringen av Umeälven)Gruppen omfattar samliga boende i byarna utmed Umeälven inom Vindelns kommun, arbetar även med bl.att stimulera till inflyttning och undersöka möligheten till sysselsättning och näringsverksamhet.

Trivsel/Fester

Skoterarr. med servering av souvas stekt i Muurikka. Det genomföres årligen i mars månad.Valborgseld mm i samarbete med Lillsele Byaförening.Sommarfest/hemvändardag årligen i juli.

Turism

Det finnes ett etablerat samarbete utmed Umeälvens byar inom Vindelns kommun för samordning mm av aktiviteter.

Ungdomsverksamhet

Byagården innehåller tillgång till bordtennis, biljard mm. Inget aktivt ungdomsarbete pågår just nu

Uppdatera förening

Anmäl förening