Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Brunskogs Framtid

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1994

Finns i

Värmlands län
Arvika kommun
Brunskog distrikt

med 1500 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Dan Lerfeldt
BRUNSKOGS FRAMTID
Gunnarsbyn
671 94 Brunskog

Tel. 1: 0570-560 21
Tel. 2: 0570-836 20

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Ja

Egen affärsverksamhet

Endast mindre vid mässor och dyl.

IT

Föreningens hemsida. En stor del av kommunikationen inom föreningen sker idag per e-post.

Kommunikationer

Bildat opinion för ombyggnad av Rv 61.-klart.

Kultur

Utställningar, konserter

Lokal utvecklingsplan

Följer kommunens plan

Miljö & Natur

Projekterar bla fågelskådartorn under hösten 2007

Nyhetsbrev

Ger ut det populära "BrunskogsBladet". Bladet kommer framöver även att finnas tillgängligt via vår hemsida.

Samlingslokaler

Ingen egen finns alternativ i närområdet

Skapa jobb/Företagande

Ger ut "BrunskogsBladet" där lokala näringsidkare kan informera om sina tjänster

Skola

Medverkat i dataprojekt

Studiecirklar

Arrangerar datorkurs för föreningens aktiva och andra intresserade

Stimulera inflyttning

Uppsöker nyinflyttade

Tagit emot studiebesök

Företag, skolor

Trivsel/Fester

Diverse arrangemang, bla Höstmässa, medlemsmöten

Turism

producerar turistkarta över bygden.

Ungdomsverksamhet

Trafikinformation

Utbildning/Kompetensutveckling

Se studiecirklar

Vägar/Mackar

Flera projekt

Uppdatera förening

Anmäl förening