Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Stenstorps Samhällsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1994

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Falköping kommun
Stenstorp distrikt

med ca. 1900 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Christer Nyberg
Stenstorps Samhällsförening
Skaraborgsgatan 19
521 60 STENSTORP

Tel. 1: 0500-414599
Tel. 2: 0738 18 70 86

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Anordnat julmarknader

Bad/Idrottsplats

Fört diskussioner med kommunen om asfaltering av P-plats vid sportvallen Stenstorp

Bostäder

Gjort påpekande till kommunen ang. dåligt underhållna fastigheter. Deltagit vid planering av nytt bostadsområde.

Kommunikationer

Informationstavla vid infart till Stenstorp

Kultur

Konvertering av Stenstorpsfilmen till DVD, samt försäljning till allmänheten

Skola

Deltagit i diskussioner om förändrad skolorganisation

Stimulera inflyttning

Informationsmonter på bomässa i Falköping

Vägar/Mackar

Ansökt om att få belysning på vissa vägavsnitt som används för promenader

Äldreomsorg

Deltagit i framtagande av program för äldreomsorgen

Annan verksamhet

Anlagt nytt motionsspår i anslutning till samhället.

Uppdatera förening

Anmäl förening