Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Överbergs Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1987

Finns i

Jämtlands län
Härjedalen kommun
Lillhärdal distrikt

med 120 invånare.

Adress


Skicka Epost

Kontaktperson

Bengt Wik
ÖVERBERGS BYALAG
Överberg 206
842 94 Sveg

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Årligen "Öppet Hus" med bl a stor loppmarknad mm.

Bostäder

Utökning av kommunalt vatten och avlopp.

Kultur

Besök av teatergrupper

Samlingslokaler

Äger och sköter bystugan.

Trivsel/Fester

Tillhandahåller lokaler för de som ordnar något. En del arr gm Byalaget.

Ungdomsverksamhet

Tillhandahåller lokal för deras egna verksamheter

Vägar/Mackar

Sköter vägsamfällighet i byn.Kämpar med kommun om vägbelysning.

Uppdatera förening

Anmäl förening