Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Svartådalens bygdeutveckling Ek.förening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2002

Finns i

Västmanlands län
Sala kommun
Fläckebo distrikt

med 3015 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Anette Jansson
Svartådalens bygdeutveckling Ek.förening
Klensmedsvägen 15
693 73 Svartå

Tel. 1: 0585-50064
Tel. 2: 0706-737834

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Marknadsdagar med lokala producenter av mat och hantverk i samarbete med andra föreningar och Kyrkan.Föreningen har ett stort nätverk av producenter som hela tiden utvecklas. Flera av livsmedelsproducenterna levererar numera också till Handelsboden i V-färnebo.

Bostäder

Vi har på börjat ett arbete med att se över översikts- och detaljplanerna för bykärnorna. Västerfärnebo blir först ut i det arbetet.Vi har bildat en intressegrupp som har träffats för att ta fram förslag till nödvändiga förändringar för att underlätta för nybyggnation.Kontakter med Sala kommun är tagna

Butik

föreningen genomförde en förstudie för att få underlag för nyöppning av den nedlagda butiken i V-färnebo.Genomförande av uppstartsprocessen drevs också av föreningen. Nu drivs Handelsboden av en egen Ek. förening.

Egen affärsverksamhet

Förmedling/bokningar inom besöksnäringen. Paketering av upplevelser och mässarrangegemang

Kultur

I samarbete med Färnbo Byalag genomförs en konst- och hantverksrunda

Lokal utvecklingsplan

Arbetet är påbörjat och ett stormöte är genomfört där de olika områdena för viktades fram genom Opera metoden. Arbetet fortsätter i olika grupper.

Miljö & Natur

I samarbete med WWF/Svartådalens Naturbeteskött på går ett arbete för att hålla betesmarkerna öppna. Lokal energi i form av havre eldning och andra lokala råvaror.

Nyhetsbrev

Ett månadsblad läggs ut i affärer och på caféer i området. 1-2 ggr/år görs ett mer bearbetat Nyhetsbrev som delas ut till 1 500 hushåll.

Samlingslokaler

I bygdecentret finns det förutom info.delen plats för att hålla mindre möten och evenemang.

Skapa jobb/Företagande

Föreningen har genom att skapa infrastrukturen för turism, bilda nätverk med entreprenörer och marknadsföra området skapat förutsättningar för utveckling/arb.tillfällen.

Skola

Lärare och elever på de tre skolor som finns i området har deltagit i Naturdagar som arrangerats av Svartådalen för att visa på de natur- och kulturvärden som finns \"runt knuten\" och vilka aktiviteter som kan göras.

Studiecirklar

Datakurser har genomförts i samarbete med studieförbund i samband med att vi fick bredband till bygden.

Stimulera inflyttning

Genom att lägga ut information på webbplatsen, att synas på mässor och i kommunens info. material har vi fått flera barn familjer att flytta in från andra kommuner.

Tagit emot studiebesök

Vi har genom att söka efter goda exempel inom de områden vi arbetat med gjort studiebesök inom lanthandel, turismnäring, naturum för att ta del av andras arbete och för att knyta kontakter för fortsatt samarbete.

Turism

Genom projekt (mål 2) har vi byggt upp ett Bygdecenter som marknadsför och förmedlar boende och upplevelser/aktiviteter i samarbete med enskilda entreprenörer. Bygdecentret fungerar också som turist information och tar emot både nationella och internationella besökare.Uthyrning av cyklar och kanoter sker för entreprenörers räkning.

Ungdomsverksamhet

Svartådalen har initierat ett ungdomsprojekt \\\"med musiken som verktyg\\\\\\\" som genomförts av Kyrkan.

Utbildning/Kompetensutveckling

Kompetensutveckling har skett genom ett "kom i gång\"program för entreprenörer främst inom besöksnäringen.Vi ordnar seminarier och studieresor.En guidutbildning pågår för närvarande.

Vandrings- & Ridleder

Två vandringsleder, en kanotled och en cykelled har färdigställts i samarbete med Sala kommun och genom LONA-medel. Kartor och info. tavlor har också tagits fram.Ett nära samarbete med markägarna har varit förutsättningen för genomförandet.

Varit på studiebesök

Vi har tagit emot studiebesök från utvecklingsgrupper i vårt eget och andra län. Vi har även haft internationella besökare.Vi delar med oss av våra erfarenheter av projektarbete, strategi och upplägg.

Uppdatera förening

Anmäl förening