Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Haverö Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1935

Finns i

Västernorrlands län
Ånge kommun
distrikt

med 2000 invånare.

Adress


Kontaktperson

Elisabeth Jonsson
Haverö Hembygdsförening
Hemskogsvägen 5A
841 33 Ånge

Verksamheten

Kultur

Vi vårdar föreningens gamla hus och föremål/samlingar

Trivsel/Fester

2 fester per år

Varit på studiebesök

visat besökare till våra gamla hus och saker

Uppdatera förening

Anmäl förening