Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Rödingsträsks intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1997

Finns i

Norrbottens län
Boden kommun
Edefor distrikt

med 1 invånare.

Adress


Kontaktperson

Agneta Silversparf
RÖDINGSTRÄSKS INTRESSEFÖRENING
Garnisonsgatan 55
961 36 Boden

Tel. 1: 0921-512 93
Tel. 2: 070-681 86 33

Verksamheten

Kultur

dokumenterar byn dess folk o historia utställningar föredrag

Lokal utvecklingsplan

Arbetarpå att mångårigt projekt som skall skapa flera arbetstillfällen

Miljö & Natur

Bedriver upprustning av gamla byggnader försöker hålla odlingarna öppna

Nyhetsbrev

Utskick en tidning 4gg/år

Samlingslokaler

Arbetar för en bygdegård i området

Skapa jobb/Företagande

gm projektarbete; se lokal utvecklingsplan

Studiecirklar

Samisk slöjd; dräkter, trä- hornslöjd

Tagit emot studiebesök

i länet & i Finland; museer, byggnader

Trivsel/Fester

Öppet hus utställningar mat, samvaro

Ungdomsverksamhet

ungdmsläger

Varit på studiebesök

olika grupper på besök, byaanvändningar

Annan verksamhet

Inventering och dokumentation, insamling av foton

Uppdatera förening

Anmäl förening