Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Björksta Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1975

Finns i

Västmanlands län
Västerås kommun
Björksta distrikt
Västerås
med 900 invånare.

Adress

Björksta Lundby 7
72596 Västerås

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Göte Harrström
Björksta Hembygdsförening
Björksta Lundby 7
725 96 Västerås

Tel. 3: 070-677 23 85

Verksamheten

Kultur

Underhåll av fornborg, varggrop, ringarstenar, rastplats samt underhåll av besöksplatser vid hällristningar.

Miljö & Natur

Slåtteräng, växtinventering.

Skola

Visst samarbete i speciella projekt.

Studiecirklar

Torpinventering.

Tagit emot studiebesök

Gårdsmuseer, Vallby friluftsmuseum, Västerås slott.

Trivsel/Fester

Nationaldagsfirande, midsommarfirande, hembygds/församlingsdag, div utställningar.

Turism

Delaktig i besöksområde "Björksta bronsåldersbygd".

Varit på studiebesök

Guidning av kyrkan samt bygdegården, kulturvandring i bygden.

Uppdatera förening

Anmäl förening