Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Furunäs Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1998

Finns i

Västerbottens län
Umeå kommun
Holmön distrikt

med 57 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Ingeborg Jonsson
FURUNÄS INTRESSEFÖRENING
Furunäs 109
918 91 Sävar

Tel. 1: 090-580 17

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Samverkan med Furunäs Bullmark IK kring fotbollsplanerna (2 st)

Butik

Engagemang för bibehållande av närbutik.

IT

Indragning bredbandsnät.

Kommunikationer

Skrivelse ang. telemast för bättre mobilmottagning.

Kultur

Skrivit boken -Från fäbod till bredband- Furunäs Historia 1798-2003.

Miljö & Natur

Skidspår till Dånaberget 5 km.

Samlingslokaler

Upprustning av lada till samlingslokal, vid idrottsplatsen.

Skola

Finns i Bullmark 5 km.

Studiecirklar

Forskning om byns historia.

Stimulera inflyttning

Presenterat lämplig tomtmark via hemsidan bl.a.

Tagit emot studiebesök

Ja, text kommer

Trivsel/Fester

Majbrasa, Surströmming, Månskenslopp på skidor 2 km.

Vandrings- & Ridleder

Uppröjning vandringsstig ca 2 km. Skoterspår 5 km samt skoterled genom byn.

Vägar/Mackar

Skrivelser till vägverket angående upprustning av väg.

Uppdatera förening

Anmäl förening