Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Kalvsvik Sockenråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1985

Finns i

Kronobergs län
Växjö kommun
Kalvsvik distrikt

med 565 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Eva Haraldsson
Kalvsvik Sockenråd
Ekenäset Kalvshaga
355 96 Kalvsvik

Tel. 1: 070-5746349

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Medarrangör av Kalvsviksdagen

Bad/Idrottsplats

Städar och lägger i bryggor på badplatsen i Kalvsvik.

Barnomsorg

Sockenrådet har ett stort intresse i att det finns tillräckligt med underlag för skola barnomsorg.

Bostäder

Sockenrådet har arbetat med att få det kommunala bostadsbolaget i kommunen att bygga mer lägenheter.

Butik

Sockenrådet stöttar med aktiviteter och inköp den lokala lanthandeln.

IT

Arbetar för att Kalvsvik ska vara en modern landsbygd som ett led i detta har sockenrådet medverkat i bredbandsutbyggnaden. Driver egen hemsida.

Miljö & Natur

Sockenrådet har varit ansvariga för att tillskapa en vandringsled. Denna led planeras att utvidgas.

Nyhetsbrev

Sockenrådet ger ut Kalvsviksnytt tre gånger om året.

Samlingslokaler

Sockenrådet har medverkat till att det nu finns en mindre samlingslokal/café i anslutning till lanthandeln.

Skola

Sockenrådet följer utvecklingen beträffande underlag för skola och barnomsorg.

Stimulera inflyttning

Sockenrådet arbetar föra tt identifiera tomma hus i socknen och utverka så att de blir såld/uthyrda. Vi arbetar också strategiskt för att påverka fastighetsägare till att stycka av för nyproduktion av bostäder. Ett x-jobb på Linneuniversitetet och under institutionerna för byggteknik på programmet byggnadsutformni kommer att ta hand om frågan kring vad hur, var och hur skall man bygga flerfamiljshus i Kalvsvik för att dra mesta nytta av detta stora projekt.

Trivsel/Fester

Sockenrådet är medarrangör för årlig grillkväll för dem som arbetar ideellt i föreningen.

Turism

Arbetar med turism för att öka underlaget under sommaren för affären mm. Ansvarar för hemsidan www.kalvsvik.se. Har tagit fram en cykelkarta över närområdet som finns tillgänglig gratis vid affären.

Utbildning/Kompetensutveckling

Sockenrådet skall delta i en utbildning genom Växjl kommun för att stärka kommunikationen internt och extrernt.

Vandrings- & Ridleder

Sockenrådet har iordningställt en vandringsled ner mot och längs med Åsnen. Projektet har stötts av Leader Linné , Skogsstyrelsen (NOKÅS) och Sparbanken Eken.

Vägar/Mackar

Sockenrådet har en "allmän bevakning" av vägstandard, säkerhet mm. Med stöd från Jordbruksverket har en pendel- och samåkningsparkering anlagts i närheten av affären.Sockenrådet samtalar med Trafikverket för att se på möjligheterna till att knyta ihop de två bykärnorna genom cykelväg och gatubelysning.

Uppdatera förening

Anmäl förening