Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Tannåkers Sockenråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1988

Finns i

Kronobergs län
Ljungby kommun
Tannåker distrikt

med 190 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Bertil Elmqvist
Tannåkers Sockenråd
Tannåker Ljungsäter
341 96 Ljungby

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Marknad för lokala odlare/försäljare vid i samband med Skördefest september 2009

Bostäder

En arbetsgrupp med deltagare från Tannåker och Bolmsö fick i juni 2010 stöd för en förstudie för projektet "Grönt boende i Tannåker- Bolmsö".I förstudien innebär bla att vi undersöker intresset genom en enkät till samtliga fastboende och sommargäster. Förstudien skall vara klar i november 2010. Vid tillräcklig respons fortsätter vi med kartläggning.Projektet är ett delprojekt inom det stora övergripande "Företagsamma Bolmenbygden" som omfattar 4 kommuner och tre län.

Butik

Vi stödjer vår lanthandel inom projektet "Företagsamma Bolmenbygden".Får vi fler boende ökar underlaget för affären.

IT

Under 2009 moderniserade vi vår hemsida www.tannaker.org och deltar ts med flera andra sockenråd nu hösten 2010 i ett "fiberupprop" . Vi vill att Ljungby kommun tar ansvar för införande av fiber samt drift och underhåll av fiber till alla i kommunen - alltså även landsbygden - så snart som möjligt. Sockenråden kan åta sig att "marknadsföra" fiberanslutning till sockenborna men inte att ta ansvara för framtida drift och underhåll.Vi vill alltså inte bilda en massa ekonomiska föreningar.

Lokal utvecklingsplan

Sockenrådet har sin egen utvecklingsplan som innebär att vi vill utveckla vårt socken i samverkan med övriga föreningar i omgivningen.Vi deltar och samverkar för att uppnå målen i "Företagsamma Bolmenbygden". Se dennas hemsida.En representant från sockenrådet har deltagit i utarbetande av Ljungby kommuns Landsbygdsprogram för 2009-2013.

Miljö & Natur

Vi har i flera arbetat för en "Natur och kulturstig" kring Tannåker Kyrka. Då vi vill ha den tillgänglighetsanspassad blev projektet dyrt. Möjligtvis kan vi återuppta planerna inom "Företagsamma Bolmenbydgen".

Nyhetsbrev

Tannåker Sockenblad utkommer varje månad - är tillgängligt på vår hemsida.

Samlingslokaler

Vi har våra möten i Åsarna som är Tannåkers bygdegårds lokal.

Skapa jobb/Företagande

Se "Företagsamma Bolmenbygden" delprojekt "Grönt boende".

Skola

"Grönt boende" skall medverka till fler ungda familjer blir fastboende och där ökar underlaget för Bolmsö skola .

Stimulera inflyttning

Se "Grönt boende"

Trivsel/Fester

Skördefest september 2009.Utomhusbio augusti 2010.

Turism

Vi deltar i destinationsdelen av projektet "Företagsamma Bolmenbygden"

Vandrings- & Ridleder

Se miljö/natur

Uppdatera förening

Anmäl förening