Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Himmeta Bro bygderåd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2004

Finns i

Västmanlands län
Köping kommun
distrikt

med ca 760 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Sofia Nestor
HIMMETA BRO BYGDERÅD
Danby 14
731 96 Köping

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Julmarknad

Barnomsorg

Trycker på politiker om behov av utökade resurser.

IT

Underhåller vår "Himmeta-hemsida" med aktuell information.

Kultur

"Lär känna din bygd"- Cykel,och bilturer i närområdet.Kolning vid "milan, tjärdal.

Skola

Drivit på förändring av parkering, bussvändplats och övergångsställe.

Stimulera inflyttning

Förhandsprövat tomter som vi försöker sälja. Åkt runt i bygden och visat ev. tomter för inrtesserade.

Trivsel/Fester

Bygdefest med femkamp och dans. Sång och musik vil Kolarplatsen.

Turism

Visning av platser, byggnader och kolarplatsen, för grupper/föreningar.

Varit på studiebesök

Öppet hus i bygden, i samarbeta med kommunen. Regelbundna besök av "Grön Rehab" (projekt för långtidssjukskrivna)

Vägar/Mackar

Tryck på hos politiker om förbättringar och belysning.

Annan verksamhet

Undersökt möjligheter att utveckla/ta vara på äldre kvarnbygnad.-Besöker nyinflyttade och kort berättar lite om vår förening och ger dem en Himmetabroschyr.

Uppdatera förening

Anmäl förening