Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Oppmanna-Vånga Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1989

Finns i

Skåne län
Kristianstad kommun
Vånga, Skåne distrikt
Arkelstorp
med ca 2500 invånare.

Adress

Krogshultsvägen 80-23
29156 Arkelstorp

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Solvig Oredsson

Krogshultsvägen 80-23
29156 Arkelstorp

Tel. 1: 04499046
Tel. 2: 0705217944

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Äppelblommans Dag med Nationaldagsfirande den 6 juni innehåller också en "äppelblomsmarknad" med konstutställning - vi utser varje år "Årets konstnär",- lokalt producerad/ gärna ekologisk frukt, grönsaker,växter och hantverk.Vår förening deltar varje år i Vångabygdens Skördefest som anordnas i början av september av två lokala föreningar. Lokala, mindre marknader anordnas av olika byföreningar.

Bad/Idrottsplats

Kommunalt bad med bassäng finns i Arkelstorp, och kommunala friluftsbad i Mjönäs och Vånga.Idrottsplats/fotbollsplan finns i Arkelstorp, Vånga och Mjönäs

Barnomsorg

Kommunal barnomsorg finns i basorten Arkelstorp och i kyrkbyn Vånga. Barnantalet ökar och en större kommunal förskola är under uppbyggnad i Arkelstorp.Oppmanna-Vånga hembygdsförening har en omfattande barn-och ungdomsverksamhet i samarbete med Spängerskolan, scouterna, Friluftsfrämjandet och Arbete-och välfärdsförvaltningen(integration).

Bostäder

I Basorten Arkelstorp finns dels gamla villor och nyare byggda av det kommunala bostadsbolaget ABK. Behovet av bostäder är stort och planering pågår. Runt omkring i den vidlyftiga Oppmanna-Vångabygden finns både äldre gårdar och villor och intill sjöarna en rad nybyggda större villor.

Butik

I Arkelstorp finns ICANära som har en ständigt ökande kundkrets. Innehavaren är mycket lyhörd för kundernas önskemål. Oppmanna-Vånga hembygdsförening har ett gott samarbete och vi marknadsför denna butik i Framtidsveckan för hållbarhet, där vi är med i styrgruppen,för butikens satsning på lokalproducerade och ekologiska varor. I gengäld får vi använda butikens foajé för vår utåtriktade verksamhet, senast Kulturarvsdagen.Vi har också en hylla i butiken där vi säljer böcker, almanackor och kassar.

Egen affärsverksamhet

Via hemsidan, och på alla våra evenemang för allmänheten säljer vi böcker, almanackor, tröjor, kassar och delar ut vårt gratismaterial t ex Nässelslingefoldern, som i år firar 17-årsjubileum och som utökats med digitala rundor. Foldern över de digitala rundorna med anvisningar om hur de gratis laddas ner, delas också ut gratis. Grannkommunerna Olofström och Hässleholm beställer också vårt gratismaterial för utdelning.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Oppmanna-Vånga hembygdsförening har alltsedan start varit öppen för världen. Detta speglar historien i de båda socknar där hembygdsföreningen verkar. År 2010 genomförde vi ett leaderprojekt för att få ett närmre samarbete med Gamlegården på Näsby (stadsdel i Kristianstad med hög andel nyinflyttade) Vi fick samarbete med en rad kulturföreningar med människor från krigsdrabbade länder och vi var med då den kommunala Urbana hembygdsgården startade.Vårt samarbete fortsätter och vi deltar i frukostmöten för att alltid få senaste information om integrationsfrågor i kommunen. I fem år har vi varit verksamma i NAD - Nätverk, Aktivitet, Delaktighet dvs vi har från Arbetsförmedlingen i Kristianstad tagit emot kvinnor och engagerat oss i att ge dem praktisk insyn i hur det fungerar i samhället- vi har lagat mat tillsammans, cyklat, gjort studiebesök runt om i samhället. När vi fick ett asylboende i Arkelstorp för ensamkommande barn så bildade hembygdsföreningen nätverket Tisdagskaféet och pojkarna får läxhjälp, sportaktiviteter vänfamiljer och de som vill blir hembygdsföreningens funktionärer.

IT

År 2008 drog hembygdsföreningens ordförande (som också var sammankallande i nätverket Oppmanna-Vånga Bygderåd, som hon startat år 2000 med stöd av Hela Sverige ska leva!Skåne) igång fiberutbyggnaden i norra delen av Oppmanna-Vångabygden. Mönstret att bilda ekonomiska föreningar och genomföra "fiberända hem" idén har genomförts i hela bygden.Oppmanna-Vånga hembygdsförening svarade ögonblickligen ja när Skånes hembygdsförbund erbjöd gratis utbildning för att lära oss tekniken bakom Tidsmaskinen, dvs att digitalisera kulturarvet. Vi har idag två digitala rundor som gratis erbjuds allmänheten och som utgår ifrån vår Natur-och kulturvandring Nässelslingan.

Kommunikationer

Till basorten Arkelstorp går bussar regelbundet och till kyrkbyn Vånga sporadiskt (den turen har vår förening kämpat för!) Eftersom området är stort är bristen på kommunikationer till byar och till ren landsbygd utanför basorten mycket kännbar. Många är beroende av egna bilar eller samåkning.

Kultur

Kartläggning och dokumentation av Oppmanna och Vånga socknar (Historiskt - nulägesbeskrivning - framtidsvisioner) - årlig årsskrift på drygt 200 sidor; ärvd fotosamling omfattande 20000 glasplåtar som vi i samarbete med Regionmuseet i Kristianstad har fått digitaliserad och tillgänglig för alla på nätet. Varje år gör vi en fotoalmanacka med urval från denna samling; kulturhistoriska vandringar; kulturarrangemang; studiecirklar - i år om Landsbygdskommitténs 75 förslag, utvecklingsprojekt, kulturturism genom Nässelslingan som vi startade 2001. Nässelslingan har ett klart hållbarhetsperspektiv och därför ingår vår förening i styrgruppen för Framtidsveckan för hållbarhet och genom för en rad egna program .Vår förening är också med i Nätverket Kristianstad för alla!-för öppenhet, demokrati och mångfald.

Lokal utvecklingsplan

Vi tar initiativ och bjuder in till möten för att diskutera bygdens utveckling både lokalt och i kommunen, tex Framtidsveckans avslutningsprogram som vi anordnade, där lokala politiker från samtliga fullmäktigepartier deltog den 17/9 2017. Vi deltar i kommunens framtidsinriktade arbete på olika sätt

Lokalt kapital

Människorna är vårt kapital.

Miljö & Natur

Vårt gröna kulturarv heter ett tema som vi arbetar med. Nässelslingan med tillhörande Tidsmaskinrundor är vårt verktyg att nå ut till människor. Föreläsningar, möten och guidningar. Stort intresse för "Döda Byn" guidningar där Sveriges historia under de senaste århundradet synliggörs och diskuteras - och funderas över lärdomar och framtiden.

Nyhetsbrev

Vår årsskrift fungerar också som en krönika över vad som hänt under året och inbjudan till dialog inför framtiden. Många människor engageras i varje årsskrift, den blir tjock för många vill vara med!

Omställning/Energi

Vi har vår utgångspunkt i Harry Martinsons syn på natur och människa. Respekt, nyfikenhet, kunskap, teknikintresse. I fyra år har vi deltagit i Styrgruppen som tar fram Framtidsveckan för hållbar omställning i Kristianstads kommun. Initiativet kom från FN-föreningen och idag är det ideella föreningar, studieförbund och kommunens Agenda-samordnare som gör programmet för Framtidsveckan.

Samlingslokaler

Vi använder oss av biblioteket i Arkelstorp och vill få igång ett samverkansprojekt för att utveckla ett kulturhus/hembygdshus med bibliotek, medborgarkontor, utställnings-och möteslokaler, ungdomsverksamhet mmFör större evenemang hyr vi Arkelstorps Folkets Park och vi har ett gott samarbete med denna förening. I vårt integrationsarbete har vi hyrt in oss i Arkelstorps scoutstuga och stöder scotverksamheten med vår hyra och genom att sponsra och stödja också genom att köpa annons i deras evenemangskalender.Vi har ett gott samarbete också med Tollaregården och Mötesplats Arkelstorp inom äldreomsorgen och delar lokaler när det passar.

Skapa jobb/Företagande

Natur och kulturslingan Nässelslingan skapades år 2001 och runt 30 företagare var med från början. Listan över företagare har förändrats något lite genom åren, nya har kommit till. Foldern som ges ut varje år i 5000ex görs helt ideellt och tryckningen finansieras genom annonser. Småföretagare betalar 150:-/raden och större företagare 1-3000:- för sina annonser. Nässelslingefoldern har ett stort spridningsområde över hela Skåne.

Skola

Spängerskolan från förskola till åk 9, har vi varje år olika typer av samarbete med. I år bjöd vi alla 6 och 7- åringar på teater och vi gör studiebesök med våra nysvenska kvinnor.

Studiecirklar

Vi har gott samarbete med de olika studieförbunden. Folkbildning är centralt i vår verksamhet.

Stimulera inflyttning

Natur och kulturvandringen Nässelslingan handlar mycket om social hållbarhet, dvs om vänlighet, inkludering, mångfald. Genom vårt integrationsarbete vill vi göra folk mer öppna och inbjudande.

Tagit emot studiebesök

Inom NAD gör vi tillsammans emot studiebesök och går vidare i andra verksamheter. Stort intresse för vår integrationsverksamhet.Många föreningar beställer guidade turer inom Nässelslingan.

Trivsel/Fester

Äppelblommans Dag och Nationaldagsfirande 6 juni - kulturevenemang där vi bjuder in andra föreningar, konstnärer, hantverkare och företagare till samverkan i stort evenemang i Arkelstorp. Föreläsningar och musik under hösten.Vi deltar i Litteraturrundan och Kulturarvsdagarna med spännande program, håller i Café Tollaregården för de äldre, samarbetar med Friluftsfrämjandet och lär några hundra barn varje vår att kreta barkbåtar och skapa andra naturleksaker.Oppmanna-Vånga hembygdsförening nominerades år 2016 till Kristianstadsbladets Kultur-och Nöjespris och det är vi väldigt stolta över.

Turism

Oppmanna-Vånga hembygdsförening driver sedan 2001 Nässelslingan som dels är en kulturrunda i Harry Martinsons fotspår i dessa socknar och dels ett sätt att binda samman kulturplatser. Vi ger ut en folder med karta och förteckning över lokala hantverkare och småföretagare som finansierar foldern genom annonser. Nässelslingan har utvecklats genom digitala Tidsmaskinrundor.

Ungdomsverksamhet

Tillsammans med Friluftsfämjandet vill vi lära barn och ungdomar hur man kan använda naturen och naturmaterial för att göra enkla leksaker, musikinstrument mm, lära sig mer om naturen osv. Vi har också ett samarbete med grundskolan i Arkelstorp runt lokal kulturTisdagskaféet är ett nätverk för att ta hand om våra ensamkommande pojkar. Det startade i början av 2016 och fortsätter. Det är mycket lyckat!

Utbildning/Kompetensutveckling

Styrelsen har utbildat sig i att göra digitaliserade rundor.Vi har också lärt oss om Bygdeband och lägger fortlöpande ut historiskt material i denna hembygdsrörelseägda stora bank. Vi lär oss hela tiden och i vår verksamhet för vi kunskaperna vidare.

Vandrings- & Ridleder

Nässelslingan - natur och kulturvandring i Harry Martinsons fotspår.

Varit på studiebesök

Guidningar på Nässelslingan, lokala politiker har fått information, Skånes hembygdsförbund.Vi i styrelsen gör utflykter, får fler kontakter och lär oss nytt.

Vägar/Mackar

I Arkelstorp har öppnats en mack och i Vånga en.

Äldreomsorg

Vi bedriver inte äldreomsorg men vi deltar varje år i Café Tollaregården som är till för att glädja boende inom äldreomsorgen. Vi skänker också böcker och almanackor till äldreboendet i Arkelstorp. Vi har gjort studiebesök med våra NAD-kvinnor på Mötesplats Arkelstorp, något som skapat ömsesidig glädje.

Annan verksamhet

Genom vår hemsida ger vi svar till många i olika frågor: om bygden, om släktforskning, om hus och människor mm

Uppdatera förening

Anmäl förening