Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Hällfors skifteslags byasamfällighetsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1989

Finns i

Norrbottens län
Kalix kommun
Nederkalix distrikt

med 30 invånare.

Adress


Skicka Epost

Kontaktperson

Knut Nilsson
HÄLLFORS SKIFTESLAGS BYASAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Hällfors 117
952 94 Kalix

Tel. 1: 0923-672 116
Tel. 2: 0923-67 21 16

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Bastu vid vår badplats i Sangisälven

Kultur

Håller gudstjänster i bönhuset

Samlingslokaler

Vi sköter om byns bönhus, underhåll etc. Det är även samlingsplats för älgjägarna

Trivsel/Fester

Vi ordnar majbrasan i byn vart 4e år. Övriga byar de andra åren

Vandrings- & Ridleder

Deltagit i tillkomst av gångbron över Sangisälven i anslutning till skidfinnarleden

Vägar/Mackar

Ansökt om att få gång och cykelväg genom byn

Annan verksamhet

Vi har fått EU pengar för att återställa forsarna i Sangisälven så att havsöringen kan finna lekplatser i älven och reoriduceras

Uppdatera förening

Anmäl förening