Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Inbyns intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Finns i

Norrbottens län
Boden kommun
Överluleå distrikt

med 90 invånare.

Adress


Kontaktperson

Glenn Blom

Inbyn 203
961 91 Boden

Tel. 1: 0921-340156

Verksamheten

Barnomsorg

Arbetar för uppstart av förskola i Skogså

IT

Utbyggnad av bredband, bättre mobiltäckning

Kommunikationer

Kämpar för dagliga bussförbindelse till tätort

Kultur

Bevarande av den kultur som vi harLokala musikkvällar

Miljö & Natur

Öppet landskap bla uppröjning av Skogsån till kanotled

Samlingslokaler

Restaurering och underhåll av lokal

Skapa jobb/Företagande

Stödjer nya entrepenörer

Stimulera inflyttning

av unga familjer, mycket posetiv trend

Trivsel/Fester

Cafekvällar, surströmmingsfest, Älgfest, Julfest- gröt

Turism

Närturism kring kanotledenBåbörjat samarbete med turism mot England

Ungdomsverksamhet

Tennis

Utbildning/Kompetensutveckling

bla styrelseledamot utbildning

Vägar/Mackar

Bevaka och bevara vägnätet (statligt)

Uppdatera förening

Anmäl förening