Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Vi i Bråttensby

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1930

Finns i

Västra Götaland, Sjuhärad
Herrljunga kommun
Bråttensby distrikt

med 107 invånare.

Adress


Kontaktperson

Sune Johansson
VI I BRÅTTENSBY
Bråttensby Nordgården 2
524 91 Herrljunga

Tel. 1: 0513-40025
Tel. 3: 0708-280290

Verksamheten

Kultur

Öka förståelsen, trivsel och umgänget Bråttensbyborna emellan.

Miljö & Natur

En torpinventering med gamla bilder på torp och invånare är gjord. Numrerade stolpar är uppsatta vid husgrunderna.

Nyhetsbrev

Ger ut en reportagetidning med bilder, fyra till sex ggr/år

Samlingslokaler

Vår bygdegård från fyrtiotalet håller vi istånd och sköter.

Studiecirklar

Mycket omfattande under 40talet till 80talet.

Trivsel/Fester

Vi träffas på midsommar, tipspromenader, höstfest,läsafton i december, julfest, årsmöte och andra små tillställningar. Två personer ger ut en bild och reportage tidning fyra - sex ggr om året.

Turism

Hålla ren från sly kring bautastenar och andra fornlämnigar.

Uppdatera förening

Anmäl förening