Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Almundsryds Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1935

Finns i

Kronobergs län
Tingsryd kommun
Almundsryd distrikt

med 2300 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Erik Svensson

Vrångaböke 14
360 10 Ryd

Verksamheten

Kultur

Visning av Hembygdsgårdens park och byggnader 1700-1800-talsmiljö och samlingarna av gamla ting samt visning och drift av skvaltkvarn 1800-talsmiljö

Skola

skolans lågstadieelever upplever hur man levde för 100 år sedan och provar på dåtidens arbetsuppgifter. Stor insektssamling uppställd vid skolans högstadium

Studiecirklar

Ja, text kommer

Tagit emot studiebesök

Ja, text kommer

Turism

Öppethållande under sommartid av Hembygdsmuseum och Skvaltkvarn i drift

Varit på studiebesök

bl a danska turistföretag

Äldreomsorg

Skänker Hembygdsbok och utlånar filmer till ortens äldreboende att användas vid trivselarrangemang för de boende

Annan verksamhet

Utgivare av Hembygdsbok årligen sedan 1945. Anordnar tillsammans med övriga föreningar och kyrkan Barnens Dag, upplåter parkområdet till skolans friluftsaktiviteter (lågstadieelever)

Uppdatera förening

Anmäl förening