Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Odensjö Sockenråd

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1987

Finns i

Kronobergs län
Ljungby kommun
Odensjö distrikt

med 350 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Anders Johansson
Odensjö Sockenråd
Dyhult 1
340 10 Lidhult

Verksamheten

IT

Länge kämpat för bredband till bygden, möten mm

Kommunikationer

Har till kommunen önskat bättre allmänna kommunikationer, bussar

Kultur

Vi har under ett par år haft fotoutställningar. Den ena visade gårdsfoton som togs under 1980-talet på många av socknens gårdar och de som bodde där. Den andra bygger på gamla foton av fotograf Erik Rosén som han tog på människor och händelser i bygden under 1930- och 40-talen. Fotona som bara fanns på gamla glasplåtsnegativ har scannats in av Ingmar Andersson som är med i styrelsen. Ingmar har sedan satt samman ett bildspel som har visats vid ett par gånger och som har varit mycket uppskattat.

Nyhetsbrev

Utskick till alla brevlådor om insamling av "mejllista" så vi kan mejla om aktuella händelser. Vi gör utskick via "mejl" till alla i listan om sådant som händer i bygden och i socknarna runt om. Vi har nu upp emot 150 kontakter i vår lista.

Samlingslokaler

Hjälpt Bygdegården med fiberinternetanslutning.

Studiecirklar

Arrangerat kurser i datakunskap för äldre där ungdomar har varit lärare.

Trivsel/Fester

Årlig sommarfest tillsammans med bygdens andra föreningar

Ungdomsverksamhet

Vi backar upp Bygdegårdsföreningen som leder ett Leader Linné projekt där ungdomarna i form av en kurs i byggnation inreder sin egen ungdomslokal i bygdegården.

Vandrings- & Ridleder

Håller en vandringsled igång - röjer vid behov

Varit på studiebesök

Haft besök av kommunens landsbygdsutvecklare

Annan verksamhet

Vi har bjudit in alla till idékläckarmöten som har varit uppskattade och där många nya idéer kom fram och där flera har förverkligats.

Uppdatera förening

Anmäl förening