Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Väckelsångs Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1932

Finns i

Kronobergs län
Tingsryd kommun
Väckelsång distrikt

med 1800 invånare.

Adress


Kontaktperson

Ivan Johansson
Väckelsångs Hembygdsförening
Björkeborgsg. 7
362 50 Väckelsång

Tel. 1: 0470-333 94

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Deltager i Väckelsångs marknad och i Tingsryd

Kultur

Bevara och visa hur det var i äldre tider

Miljö & Natur

Vårdar Hembygdsparken, gamla kyrkogårdar samt alla byggnader

Nyhetsbrev

I tidningen Värend och SunnerboMedverkar på hemsidan www.vackelsang.se

Samlingslokaler

Hembygdsgårdar

Skola

Samarbete med skolan vi bjuder på utflykter i bygden

Studiecirklar

Dokumenterar fotografier, filmer diabilder.

Tagit emot studiebesök

Ja

Trivsel/Fester

Vi har något som heter Väckelsångsdag, då har vi fest i Hembygdsparken

Varit på studiebesök

Ja grannföeningar

Äldreomsorg

Bjuder dem boende på servicehuset på kaffe på servicehuset Solhaga

Annan verksamhet

I samarbete med kyrkan och Björkeborg BygdegårdVi har valborgsmässofirande med körsång, vårtalare och vårbrasa.Öppet alla söndagar i juli med kaffe och våfflor, även friluftsgudstjänst i hembygdsparken.Konst- och hembygdsrundan.

Uppdatera förening

Anmäl förening