Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Ljustorp Socken Ekonomisk förening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1994

Finns i

Västernorrlands län
Timrå kommun
Ljustorp distrikt
Ljustorp
med 1000 invånare.

Adress

Öppom 110
861 93 Ljustorp

Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Agneta Lindén
Timrå Bygderåd
Bruksvägen 27 861 92 Bergeforsen
Välj kommu Timrå

Tel. 1: 0702302059
Tel. 3: 0702302059

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Vi genomför tillsammans med Lögdö bruks intresseförening en lokal höstmarknad varje år

Bad/Idrottsplats

Befintliga anläggningar som drivs av byalag eller kommunen

Barnomsorg

Deltagit i projekt för att behålla dagislokaler från sammanslagning ned skolan, vilket genomfördes i alla fall.

Bostäder

Samarbete med mäklare för att underlätta inflyttning.

Butik

Vi deltog i projekt för att starta upp ny butik och ny mack.

Egen affärsverksamhet

Ljustorpsbladet, besöksnäring, turistinformation och viss konsultverksamhet

IT

Drivit projekt för att möjliggöra både ADSL och optisk fiber i området.

Kommunikationer

Genom samtal, lobbying försöka få flera bussturer och förbättrad kommunikation. Kommer under 2017 att delta i ett projekt med Mobil samåkning.

Kultur

Drivit ett stigprojekt i samverkan med Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen.Deltar i projektet "Historiska stigar o brev"Ljustorpsbladet 6 nr./år

Lokal utvecklingsplan

Vi har haft en plan för 2005 - 2008 och efter det har vi kontinuerligt uppdaterat planen.

Miljö & Natur

Projekt kring geoteknik för att intressera folk för naturen. Deltar i projekt för stigröjning och information.

Nyhetsbrev

Ljustorpsbladet ges ut 6 ggr. per år. Innehåller ca 35 sidor.

Omställning/Energi

Har fått igenom ett avtal med bygdepeng avseende vindkraftsutbyggnad som beräknas starta 2018.

Samlingslokaler

Försöker fylla befintliga lokaler med verksamhet och stöttar stationen. Vi driver bygdekontor och turistbyrå. Vi är delägare i byns Bygdegård.

Skapa jobb/Företagande

Har tidigare haft insatser som företagsfrukostar mm.

Skola

Drivit projekt för att bevara skolan

Studiecirklar

Nej

Stimulera inflyttning

Vi har drivit inflyttningsprojekt och administrativa frågor för att förbättra bygdens atraktivitet. Gav ut inflyttnigsbroschyr.

Tagit emot studiebesök

Hållit möten om "Morgondagens föreningsliv" på flera ställen i kommunen och deltar aktivt i landsbygdsutveckling i hela kommunen

Turism

Ger ut broschyrer, faktablad, webbsidor. Presskontakter. Deltar i turistorganisationers och kommunens träffar och möten. Deltar i mässor och utbildningar.

Ungdomsverksamhet

Fond för barn- o ungdomsarbete som går att söka medel från

Utbildning/Kompetensutveckling

Genomför stormöten och ordförandeträffar i bygden. Inom olika projekt sker mycket utbildning/kompetensutveckling.

Vandrings- & Ridleder

Utvecklar naturturismen och vandringsstigar i området.

Varit på studiebesök

Både regional och nationellt. Brukar delta på landsbygdsriksdagen och temaresor

Vägar/Mackar

Stödjer projekt för att förbättra vägens kvalité. Driver frågan om förbättrad skyltning. Har deltagit tillsammans med resten av bygden för att få en ny mack.

Äldreomsorg

Hearing 2 ggr. varje år med kommunen för frågor och information.

Annan verksamhet

Tagit fram Almenacka, kepsar och t-shirts.Driver bygdekontorDriver ortens turistbyrå och ger ut turistbroschyrDriver Ljustorp vildmarksuppleveser med olika guidningarDrivit frågan om eget postnummer och adress vilket lyckades i april 2007.

Uppdatera förening

Anmäl förening