Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Tunsjö Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1997

Finns i

Västernorrlands län
Kramfors kommun
Ytterlännä distrikt

med 220 invånare.

Adress


Kontaktperson

Per-Anders Hamrén
TUNSJÖ BYALAG
Tunsjö 123
873 91 Bollstabruk

Tel. 1: 0620-91024

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Byauktion

Bad/Idrottsplats

Nyanlagd badplats

IT

Vi jobbar för att få bredband till byn!

Kultur

Sammanställer bygdens historia. Målsättning att ge ut detta i en bok.

Nyhetsbrev

5 st. nyhetsblad per år till medlemmarna

Samlingslokaler

Tunsjö Byagård

Trivsel/Fester

Byfester och möten 3 - 4 ggr. per år

Vandrings- & Ridleder

Kartläggning av äldre vägar och leder

Vägar/Mackar

Vi verkar för en upprustning av tillfartsvägen.

Uppdatera förening

Anmäl förening