Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Svedvi Berg Hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1939

Finns i

Västmanlands län
Hallstahammar kommun
Hallstahammar distrikt

med 15 000 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Tanja Svenberg

Hälsta 5
734 91 Hallstahammar

Tel. 1: 0220-200 12

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Hembygdens dag med lokal hantverkare.

Bad/Idrottsplats

Kanalen

Barnomsorg

Stor verksamhet för förskole- och grundskolebarn + gymnasiets barn och fritidsprogram.

Bostäder

Museibyggnader.

Butik

Kaffeservering. utställningar,

Egen affärsverksamhet

Kaffeservering

Kommunikationer

Båttrafik från Mälaren till Smedjebacken.

Kultur

Barndagar - gammeldags jul, bondgård. Hembygdens Dag, Kanalmuseum, Lantbruksmuseum, Skolmuseum, Verktygsmuseum, kapell och kuskbostad.

Lokal utvecklingsplan

Se studiecirkel - verksamhetsidé.

Miljö & Natur

Strömsholmsåsen, kanalen intill Mekanikusbostad och övriga byggnader enligt ovan.,

Nyhetsbrev

Skantzen-tidningen - 2-3 ggr/år

Samlingslokaler

Mekanikusbostaden har konferens- och samlingslokaler.

Skola

Ev starta en öppen förskola i Röda korsets regi.

Studiecirklar

En grupp som skriver och talar om 1900-talsliv. Svedvi-boken. Föreningens verksamhetsidé.

Tagit emot studiebesök

Till andra hembygdsföreningar, olika platser tillhörande Ekomuseum i Bergslagen.

Trivsel/Fester

Valborg för hela bygden liksom 6 juni, midsommarfitande, Hembygdens dag och midsommarfirande.

Turism

Samarbbete med kommunen kultur och fritid, turistbyrån, guidningar, vandringar.

Ungdomsverksamhet

Se Kultur

Varit på studiebesök

Ofta!

Annan verksamhet

Föreningen äger kommunen äldsta bevarade skolbyggnad, Björsbo skola. En grupp träffas 1 ggn/vecka, vår höst och restaurerar byggnaden. Bidrag på 50 000 kr har erhållits från Länsstyrelsen med handläggning av Länsbygderådet.

Uppdatera förening

Anmäl förening