Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Klädesholmens Samhällsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1969

Finns i

Västra Götaland, Göteborg
Tjörn kommun
distrikt

med 419 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Nils-Gunnar Johansson
KLÄDESHOLMENS SAMHÄLLSFÖRENING
Nordanvindsvägen 7
471 51 Klädesholmen

Tel. 1: 0304-673099
Tel. 2: 0702-754647

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Samhällets dag

Bad/Idrottsplats

Ansvarar för Simskolan. Hitills ansvarat för lekplatserna på ön. Ansvarar för öns samtliga badstegar

Bostäder

Arbetat med att ta fram ett underlag till kommunen för att omvandla de före detta konservfabrikerna till bostäder

Butik

Tillsammans med Affärsföreningen lobbar för köptrohet.

Kultur

Biblioteksverksamhet, har öppet biblioteket två dagar i veckan. Ordnar kulturaftnar

Lokal utvecklingsplan

Arbetat med Tätortsstudien och planarbetet för kommunen pga av remissarbete

Miljö & Natur

Hittills ansvarat för park och grönytor

Nyhetsbrev

Presenteras på vår hemsida

Samlingslokaler

Har ett allaktivitetshus för både bibliotek, gym, dusch och bastu, sammträdesrum och samlingsrum

Skapa jobb/Företagande

Arbetat med att bilda en företagsförening, vilken bildades under året och ingår i interimsstyrelsen

Skola

Arbetat och fått tillstånd till friskola

Stimulera inflyttning

Enkäter för att undersöka hur vi kan göra ön mer attraktiv för boende året runt till våra deltidsboende. Utarbetat en broschyr för just inflyttning till ön. Har årliga framtidskonferenser för att stimulera inflyttandet för årent-runt-boende.

Tagit emot studiebesök

Av samma anledning till Skottland och Finland

Trivsel/Fester

Ansvariga för Samhällets dag, Ansvariga för Midsommarfirandet, Ansvariga för påskelden, ordnar fyrverkeri på Valborgsmässoafton. Informationsmöte för invånare och deltidsboende

Varit på studiebesök

Leader-projektet Carpe Mare i samband med SISU-projektet från Finland, Skottland

Uppdatera förening

Anmäl förening