Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Tystberga hembygdsförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1981

Finns i

Södermanlands län
Nyköping kommun
Tystberga-Bälinge distrikt

med ca 1200 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson
Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Julmarknad

Kultur

Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygd-en miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.Föreningen vill nå detta syfte bl a genom att främja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ut historisk och kultu-rell synbpunkt värdefulla traditioner;att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskaps-miljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöpla-nering;att dokumentera intressanta föremål, handlingar och ske-enden med anknytning till bygden i nutid och i gångentud;att samarbeta med kommunalaorgan och kulturorganisatio-ner inom verksamhetsområdetsamt stimulera till initia-tiv som gagnar bygden ochdess utveckling;att organisera studiecirklarkurser, utflykter och annatsom kan öka kunskapen om bygdens och dess natur och hi-storia;att verka för en hembygds-gård i Tystberga.Ovanstående utgör punkt 1 i våra stadgar.Föreningen är ansluten tillSödermanlands hembygdsför-bund.

Samlingslokaler

Vår egen Hembygdsstuga somäven hyrs ut till våra med-lemmar.

Skola

Nära samarbete med skolan.

Trivsel/Fester

Anordnar midsommarfest, all-sång, visafton, friluftsgudstjänst m m

Annan verksamhet

Anordnar bl a föreläsningar,bygdevandringar, studiecirk-lar, utställningar, ger uten årlig tidskrift (Socken-magasinet)m m.

Uppdatera förening

Anmäl förening