Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Hökhults Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 2008

Finns i

Kronobergs län
Uppvidinge kommun
Lenhovda distrikt

med 36 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Lennart Lundahl
Hökhults Byalag
Skäraskog 1
364 91 Lenhovda

Tel. 1: 0474-250 18

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Byalaget svarar för städning av byns badplats vid Hjärtsjön och underhåll av dess badbrygga.

Barnomsorg

-

Bostäder

-

Butik

-

Egen affärsverksamhet

-

Integration/Mångfald/Jämställdhet

-

IT

Byalaget planerar att upprätta en egen hemsida på Internet. Förhoppningen är att detta skall kunna ske under 2011.

Kommunikationer

-

Kultur

Enligt stadgarna är byalagets ändamål "......... att tillvarata byns och bybornas gemensamma intressen, främja gemenskapen samt värna om byns traditioner och framtida utveckling. Byalaget skall vara partipolitiskt och religiöst obundet."

Lokal utvecklingsplan

Föreningen har ingen formell LUP men arbetar med en årsagenda som underlag för verksamheten. Till de mera omfattande ärenden som har behandlats sedan byalaget bildades hör den lokala bredbandsutbyggnaden, planerad etablering av vindkraft i byns omedelbara närhet samt grannsamverkan.

Lokalt kapital

Byalagets egna kapital uppgick vid utgången av 2010 till drygt 20 000 kronor.

Miljö & Natur

Byalaget svarade på Skogsstyrelsens uppdrag under 2010 för vårstädning samt höslåtter och -bärgning i Skäraskogs naturreservat, ca 3 km NV om byn.

Nyhetsbrev

Kan bli aktuellt via den planerade hemsidan.

Omställning/Energi

-

Samlingslokaler

Byns 100-åriga Folkets Hus används för festarrangemang. Styrelsen för byalaget håller också sina möten där.

Skapa jobb/Företagande

-

Skola

-

Studiecirklar

Kurs i gärdsgårdsbyggande liksom en slåtterkurs ägde rum under 2010.

Stimulera inflyttning

-

Tagit emot studiebesök

Lenhovda sockens hembygdsförening genomförde i maj 2010 en byavandring i Hökhult. Den leddes av byalagets kassör.

Trivsel/Fester

En särskild festkommitté svarar för att arrangera Valborgs-mässofirande, nyårsfirande samt en traditionell hemvändardag, "Hökhultadagen", under högsommaren. Även växtvandringar har ägt rum.

Turism

Byns badplats utnyttjas flitigt av gäster bosatta utanför byn. Det kan dock knappast kallas turism i vedertagen mening.

Ungdomsverksamhet

-

Utbildning/Kompetensutveckling

-

Vandrings- & Ridleder

Det finns vandringsled i Skäraskogs naturreservat, som drivs i Skogsstyrelsens regi.

Varit på studiebesök

-

Vägar/Mackar

-

Äldreomsorg

-

Annan verksamhet

Vår- och höststädning av vägrenar i byn.

Uppdatera förening

Anmäl förening