Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Käloms Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1962

Finns i

Jämtlands län
Krokom kommun
Offerdal distrikt

med 80 invånare.

Adress


Kontaktperson

Bodil Persson- Bertilsdotter
KÄLOMS BYALAG
Utgård 292
83598 Offerdal

Tel. 1: 0730-59 58 70

Verksamheten

Butik

Saknas

IT

Bredbandstäckning till byn har kunnat färdigställas genom Åre Network AB. Fungerar utmärkt bra. Har möjliggjorts genom erhållna bygdemedel ur näringslivsfonden.

Kultur

Bygdegårdsverksamhet med varierande underhållning, konserter, teater, körsång, föreläsningskvällar,trivselarrangemang för byborna mm.

Samlingslokaler

Fortlöpande drift och underhåll av byns gemensamma fastigheter och lokaler, bygdegård, skolbyggnad (samlingslokal), bybastu (organiserad i särskild förening).

Studiecirklar

Studiecirklar bedrivs i samarbete med studieförbund som Vuxenskolan, Medborgarskolan, SENSUS.

Stimulera inflyttning

Bedrivs indirekt framförallt genom att försöka marknadsföra byn genom högkvalitativa kulturarrangemang. Dvs att "sätta byn på kartan".

Trivsel/Fester

Bygemensamma fester vid jul, valborg och midsommar samt vid vissa tillfällen utöver dessa.

Turism

Viss uthyrningsverksamhet bedrivs.

Ungdomsverksamhet

Ingen organiserad verksamhet. För få ungdomar.

Vägar/Mackar

För en kamp för bättre väg mot Vägverk, kommun och Länsstyrelse. Skrivelser och uppvaktningar.

Äldreomsorg

Bedrivs ej som ideell byalagsverksamhet.

Annan verksamhet

Byalaget äger en förnämlig utställning om folktro "Oknytt" vilken producerats av en bybo och är möjlig att hyra av andra myndigheter, föreningar byar osv. Utställningen invigdes och premiärvisades i byns bygdegård sommaren 2007.

Uppdatera förening

Anmäl förening