Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Torestorps Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1780

Finns i

Västra Götaland, Skaraborg
Lidköping kommun
Sävare distrikt
Vinninga
med 0 invånare.

Adress

Sävare Björkliden
531 91 Vinninga

Kontaktperson

Inga Josefsson
Torestorps Byalag
Sävare Lunneberg 3
531 91 Vinninga

Verksamheten

Kultur

Bevara och förvalta äldre föremål, byggnader och traditioner sedan mer än 200 år. Protokoll från grannestämma (årsmöte) finns fortlöpande bevarade från 16 maj 1828.

Miljö & Natur

Vårdar miljön runt våra fornstugor samt ansar och beskär trädallén längs vägen Vinninga samhälle till Dalvik och från Torestorps korsväg till Öredal.

Trivsel/Fester

Årlig grannestämma för medlemar samt öppet hus vid våra fornstugor vissa helger under året, samt under sommaren arbetsaftnar.

Varit på studiebesök

Lidköpings Hembygdsförbund rekommenderar, att alla fornstugor inom kommunen skall hållas öppna på Kristi himmelfärdsdagens eftermiddag. Vi tar även emot besök enl. överenskommelse.

Uppdatera förening

Anmäl förening