Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Hästvedas Intresseförening

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1999

Finns i

Skåne län
Hässleholm kommun
Hästveda distrikt

med ca: 3000 invånare.

Adress


Skicka Epost

Besök hemsida

Kontaktperson

Alf Månsson
Hästvedas Intresseförening
Ardennervägen 17
282 75 Hästveda

Tel. 1: 0451-371 39
Tel. 3: 0708-43 15 92

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Regelbundna möten i föreningens företagarnätverk med kring 70 företagare.Arrangerar julmarknad årligen

Bad/Idrottsplats

Lursjöbaden som en viktig besöksplats

Bostäder

Arbetar för byggandet av nya bostäder av olika slag

Butik

Arbetar för bevara och utveckla butiker

Kommunikationer

Utvecklande av tidtabeller för tåg och buss. Genomförande av full utbyggnad med fiber

Kultur

Föredrag och allmänna möten

Lokal utvecklingsplan

Uppdaterar kontinuerligt ett handlingsprogram i dialog med invånarna/företagarna

Miljö & Natur

Utveckla gröna näringar. Marknadsför natur genom www.boihastveda.se.

Samlingslokaler

Kontinuerlig uppföljning av status för ortens samlingslokaler

Skapa jobb/Företagande

Arbetar med ett projekt för jobbskapande och ny industrimark

Skola

Bevakar bibehållande av skola med högstadium

Stimulera inflyttning

Marknadsföring av Hästveda med omnejd genom bl a www.boihastveda.se, hemsida och Facebook

Trivsel/Fester

Allmänna dialogmöten och berättarkvällar

Turism

Arbetar för utbyggnad av befintlig campingplats och service vid badplats

Ungdomsverksamhet

Bevakar att befintlig fritidsgård finns kvar

Vägar/Mackar

Arbetar för ökad trafiksäkerhet och förbättrad status för vägar/trottoarer/cykelvägar

Äldreomsorg

Arbetar för läkarservice

Annan verksamhet

Dekorerar byn med flaggor samt flaggspel över genomfartsvägarna som byts mot ljusslingor och ljusgranar vid jul

Uppdatera förening

Anmäl förening