Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Kölingareds Byalag

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1999

Finns i

Västra Götaland, Sjuhärad
Ulricehamn kommun
Kölingared distrikt

med ca 140 invånare.

Adress


Besök hemsida

Kontaktperson

Mikael Hallgren
Kölingareds Byalag
Mossebolet 102
565 93 MULLSJÖ

Tel. 1: 0515-91001
Tel. 2: 0321-531362
Tel. 3: 0705-491210

Verksamheten

Bad/Idrottsplats

Ansvarar för skötseln av Varpaledet, vid sjön Jogen.

Barnomsorg

Socknen ligger i ett gränsområde, det är nära till dagis i grannkommunen (Mullsjö) men långt bort i den egna kommunen. Vi har arrangerat träffar med kommunens politiker för att få dem att betala för plats i grannkommunen. Frågan är nu löst.

Bostäder

Uppvaktat kommunen för sanering av förfallet hus (tidigare affären) i centrum av byn.

Kultur

Vi samarbetar/samverkar med övriga föreningar i socknen. Kulturarrangemang ligger huvudsakligen på hembygdsföreningen och bygdegårdsföreningen Årås kvarn.

Lokal utvecklingsplan

Bylagets första projekt var upprättandet av en utvecklingsplan. Den uppdaterades hösten 2003 - och reviderades 2008.

Nyhetsbrev

Utgivning av "Kölingareds Nyheter", 3 - 6 ggr per år. Kontinuerlig uppdatering av nyheter och aktiviteter på hemsidanwww.kolingared.byalag.se

Stimulera inflyttning

Arrangerat välkomstträff för nyinflyttade. "Bo i Kölingared"-projektet, där vi på hemsidan lägger ut hyreslediga hus.

Trivsel/Fester

Påskbrasa - varje påskafton (mitt i byn) Kölingaredsdagen, trivseldag med diverse inslag för \"länka samman\" åbor och fritidsboende. arrangeras varje år, första tisdagen i juli.

Turism

Drivit projekt för att skapa intresse för uthyrning av "överloppshus". Bevakar så att socknens turistvärden uppmärksammas i olika sammanhang.

Vandrings- & Ridleder

Anläggning, utveckling och underhåll av vandringslederna Årås-leden (4 km) och Vildmarksleden (8 km), båda med utgångspunkt från vandrarhemmet och caféet vid Årås kvarn. 2009-2010 pågår ett Leader-projekt, "Natur- och kulturvandringar i Kölingared" där vi bland annat skall komplettera leden med vindskydd, informationtavlor om natur och kultur på svenska, tyska och engelska. Framställning av en guidepärm samt utbildning av guider så att vi från sommaren 2010 kan erbjuda guidade vandringspaket.

Vägar/Mackar

Arbetat hårt för att myndigheter och politiker skall förstå att vägarna i socknen behöver förbättras och beläggas.Nu,vintern 2010, har vi återkommande samtal med kommunen om placeringen av "våra vägar" i den nya vägplanen som skall antas av kommunstyrelsen under våren.

Annan verksamhet

Anläggning av en info-rast-och parkeringsplats kostnadsberäknad till 160 000 kronor. Investeringen blev klar 2008.

Uppdatera förening

Anmäl förening