Bygdebanken – en kunskapsbank för alla

Sök tips och erfarenheter

I Bygdebanken finns uppgifter om mer än 2 000 lokala utvecklingsgrupper i hela landet med över 15 000 genomförda aktiviteter samt var de finns och vad de gör. Kanske vill du veta mer om den lokala utvecklingsgruppen i din hemort, alla grupper i ett län eller de som engagerat sig i en viss fråga oberoende av var i landet de finns? Sök i Bygdebanken och få svar! Sökningar kan göras både på geografiska områden och ämne men också som fritext.

Uppdatera och utveckla Bygdebanken

Inloggad under fliken ’Uppdatera förening’ kan den lokala utvecklingsgruppen förnya sina uppgifter. Om gruppen inte redan är med i Bygdebanken går det bra att lägga upp den under ’Anmäl förening’. Frågor om inloggningsuppgifter med mera kan ställas till respektive länsbygderåd eller direkt till bygdebanken[at]helasverige[dot]se

Kontaktuppgifter till länsbygderåden finns i menyn i högerspalten under ’Välj länsbygderåd’.

Stöd till forskning och utredning

Studenter, forskare och utredare är välkomna att ta kontakt med oss på bygdebanken[at]helasverige[dot]se för att få tillgång till mer lätthanterlig data om de lokala utvecklingsgrupperna.

 

Framtid i Tvärred

Tillbaka till sökresultaten

Om föreningen

Bildades 1995

Finns i

Västra Götaland, Sjuhärad
Ulricehamn kommun
Tvärred distrikt
Tvärred
med ca 1000 invånare.

Adress

Tvärredsvägen 24
523 94 Tvärred

Skicka Epost

Kontaktperson

Månika Sager

Tvärredsvägen 24
523 94 TVÄRRED

Tel. 1: 0763-940806

Verksamheten

Arrangemang lokala marknader

Återkommande arrangemang är nationaldagsfirande vid butiken i Hulu av handlaren.

Bad/Idrottsplats

Vi har Haganäs badet som är mycket populärt.

Barnomsorg

Varit aktiva tillsammans med Tvärredsbor och brukarrådet i diskussionerna om en ny förskola. Den invigdes juni 2006.

Bostäder

Skulle behövas byggas fler bostäder i Tvärred.

Butik

Vi har en ICA butik i Hulu som är helt okey.

Integration/Mångfald/Jämställdhet

Majblommegården har tagit emot flyktingar från Syrien som sedan har slussats ut i kommunen.

IT

Dåligt med utbyggnad med fiber. Hulu är på gång 2017-08-25

Kommunikationer

Haft stormöte om nya mobilmaster, när det var aktuellt.

Lokal utvecklingsplan

1995 startades vårt arbete med en utvecklingsplan. Den reviderades för att par år sedan. Den första planen finns i en utgåva, revideringen finns ännu inte så lättillgänglig. Numera revideras den kontinuerligt.

Miljö & Natur

Vi har en otroligt vacker naturbank att erbjuda turister och boende.

Nyhetsbrev

Vi ger ut Tvärreds Nyheter 4ggr./år Det är bygdens föreningar som har möjlighet att bidra med texter om pågående verksamhet. Vi har en person som heter Månika Sager som sammanställer och ansvarar för att den trycks och distribueras sedan av Equmeniakyrkans medlemmar ut till alla hushåll. Mycket uppskattad!

Samlingslokaler

Vi har en klubbstuga, ett församlingshem med bra utrymmen i lokalen och en bygdegård som är inkapslad i Tvärreds Skola

Skapa jobb/Företagande

Tagit initiativ till träffar för att se om det finns ett behov av ett Nätverk för alla småföretagare i bygden.

Skola

Vi har Tvärreds Skola med ca.60 elever från 0-6

Stimulera inflyttning

Att det finns intresse för att bosätta sig här, där man ser olika verksamheter och aktiviteter.Har varit samordnare för en Hemvändardag. kan tänkas att besökare fick upp ögonen för att bosätta sig i Tvärred.

Ungdomsverksamhet

TiF har en väl fungerande ungdomsverksamhet.

Vägar/Mackar

Kontakter med Vägverket och kommunen för stt stormöte i mars nästa år.

Äldreomsorg

Vi har ingen äldreomsorg på orten.

Annan verksamhet

Vi är en paraplyorganisation för alla föreningarna i Tvärred.Dvs. vi har ingen egen verksamhet utan lyssnar in och får uppmaningar om att lyfta vissa frågor vidare eller att kalla till stormöten osv.

Uppdatera förening

Anmäl förening